Vesti

Uz podršku UNHCR-a, Inicijativa A 11 je proteklog vikenda organizovala radionicu „Unapređenje položaja Roma i Romkinja kroz bolji pristup ekonomskim i socijalnim pravima“ u Beogradu. Radionica je bila namenjena romskim aktivistima i aktivistkinjama koji se bave unapređenjem i zaštitom ljudskih prava. Tokom radionice, romski aktivisti i...

U martu ove godine konačno je stupio na snagu dugo najavljivani zakon o socijalnim kartama. Proklamovani cilj je unapređenje sistema socijalne zaštite. Praksa, sa druge strane, pokazuje da je posledica, a mi kažemo i posredni cilj zakona, ta da se što je moguće više ljudi odstrani...

Svakog 10. oktobra obeležava se Međunarodni dan osoba u situaciji beskućništva i Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Usled dominacije neoliberalnog kapitalizma, sve većeg klasnog raslojavanja, prisilnih iseljenja, krize kapitala i pandemije beskućništvo postaje rastući socijalni problem. Naročito u zemljama tranzicije svedoci smo sve manjeg ulaganja u institucije...

Povodom pregovora o minimalnoj ceni rada za 2023. godinu koji su u toku, organizacije potpisnice Deklaracije o plati za život obratile su se predstavnicima Vlade Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Unije poslodavaca. Celo pismo možete pročitati u nastavku. Poštovani, Kao organizacije...