Vesti

Pandemija koronavirusa samo je naglasila ogromno siromaštvo velikog broja građana od kojih su oni najmlađi osetili najveću izolovanost zbog nemogućnosti praćenja nastave na daljinu i odvojenosti od svojih vršnjaka. U okviru projekta „Podrška najugroženijim grupama tokom krize izazvane koronavirusom” podržanom od strane Britanske ambasade u Beogradu,...

U nedelji u kojoj se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, organizacije civilnog društva skreću pažnju na katastrofalan položaj u kom se beskućnici i beskućnice u Beogradu nalaze u vreme pandemije koronavirusa.  Naime, pored isključenosti i odbačenosti iz zajednice sa kojim se beskućnici i beskućnice suočavaju i...

Grad Beograd i konzorcijum sačinjen od kompanija Suez, Itochu i Marguerite fond, koji gradi spalionicu otpada na deponiji u Vinči, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), nisu ispunili standarde ove banke u pogledu podrške ljudima koji su pogođeni projektom, a koji...

Inicijativa A 11 je 15. novembra 2020. godine, u skladu sa pozivom Komiteta za prava deteta za dostavljanje komentara na Nacrt opšteg komentara br. 25 o pravima dece u kontekstu digitalnog okruženja, podnela svoje komentare na predloženi tekst. Sam podnesak se osvrće na garancije vezane za...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 30.10.2020. godine podnela prijavu Regulatornom telu za elektronske medije (REM) protiv televizije Studio B, povodom emisije “Jutro sa Sanjom” u kojoj je voditeljka iznela neprimere i rasističke stavove usmerene na pripadnike romske nacionalne manjine. U jednom...