Vesti

Danas počinje trodnevna sednica Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava na kojoj će biti saslušana delegacija države Srbije i dati komentari na Treći izveštaj Srbije o primeni Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Grupa nevladinih organizacija pripremila je i Komitetu dostavila alternativne...

Povodom vesti da je Američka advokatska komora objavila analizu uticaja odredbi Nacrta Zakona o radnom angažovanju zbog povećanja obima posla u određenim delatnostima, koristimo priliku da podsetimo da su organizacije civilnog društva okupljene oko Inicijative  “Živim i van sezone” još u septembru, tokom javne rasprave,...

Eksperti za ljudska prava Ujedinjenih nacija - Specijalna izvestiteljka za trgovinu ljudima, Specijalni izvestilac za moderne oblike ropstva, Specijalni izvestilac za prava migranata i Radna grupa za pitanja diskriminacije i transnacionalnih korporacija su 21. januara 2022. godine objavili saopštenje u kom su izrazili ozbiljnu zabrinutost...

U januaru 2022. godine, Inicijativa A 11 poslala je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kom je zahtevala dostavljanje izveštaja u vezi sa svim redovnim i vanrednim inspekcijskim nadzorima rada kompanije Shandong Linglong Tire Co. Ltd,...

Kraj 2021. godine obeležila je priča o položaju četiri stotine vijetnamskih radnika koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu. Ovi ljudi boravili su u nehumanim uslovima, radno eksploatisani i verovatne su žrtve trgovine ljudima. Nakon objavljivanja priče o položaju radnika, stvari “na terenu”...

Na sednici održanoj 16. decembra 2021. godine, poslanici Evropskog parlamenta (EP) usvojili su Rezoluciju u kojoj se, između ostalog, Republika Srbija poziva da istraži izveštaje o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu. U delu teksta Rezolucije koji se tiče ovog slučaja, Parlament izražava duboku...