Vesti

Poštovani gospodine Pašaliću, Obraćamo Vam se ispred udruženja A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11), koja se bavi unapređenjem i zaštitom ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava najugroženijih građana i građanki u Republici Srbiji. Duboko zabrinjava način na koji govorite o procesu reakreditacije...

Odlukom Potkomiteta za akreditaciju Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Zaštitniku građana – kao nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Srbiji, po prvi put je odložena potvrda najvišeg „A” statusa u pogledu pridržavanja Pariskih principa  saopštili su Beogradski centar za ljudska prava,...

Pandemija koronavirusa samo je naglasila ogromno siromaštvo velikog broja građana od kojih su oni najmlađi osetili najveću izolovanost zbog nemogućnosti praćenja nastave na daljinu i odvojenosti od svojih vršnjaka. U okviru projekta „Podrška najugroženijim grupama tokom krize izazvane koronavirusom” podržanom od strane Britanske ambasade u Beogradu,...

U nedelji u kojoj se obeležava Međunarodni dan ljudskih prava, organizacije civilnog društva skreću pažnju na katastrofalan položaj u kom se beskućnici i beskućnice u Beogradu nalaze u vreme pandemije koronavirusa.  Naime, pored isključenosti i odbačenosti iz zajednice sa kojim se beskućnici i beskućnice suočavaju i...

Grad Beograd i konzorcijum sačinjen od kompanija Suez, Itochu i Marguerite fond, koji gradi spalionicu otpada na deponiji u Vinči, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), nisu ispunili standarde ove banke u pogledu podrške ljudima koji su pogođeni projektom, a koji...