Izmene Zakona o stanovanju se ne bave gorućim problemima

Nevladine orgaizacije, potpisnice Pokreta za stambenu jednakost, su nakon rasprave o izmenama i dopunama Zakona o stanovnaju izrazile nezadovoljstvo zanemarivanjem ključnih problema u oblasti stanovanja, što potvrđuje odsustvo političke volje da se strukturno reše narastajući problemi – da se stanovanje tretira kao pravo i naprave sistemske promene ka operacionalizaciji takvog pristupa.

Statistike uporno već godinama potvrđuju da velika većina građana Srbije ne može samostalno da kupi ili iznajmi stan, da veliki broj domaćinstava živi u neadekvatnim stambenim uslovima i bivaju izbačeni iz svojih domova bez adekvatnog rešenja, kao i da je podstanarski status izuzetno nesiguran i nepovoljan u uslovima neregulisanog sektora zakupa. Izmene i dopune Zakona ne rešavaju nijedan od ovih problema.

Zakonom se uvodi obavezno osiguranje zgrada i obaveza doprinosa za održavanje i upravljanje za korisnike stanova u javnoj svojini, uključujući i korisnike stanova u okviru socijalnog stanovanja. Ove izmene ne rešavaju probleme visokih troškova stanovanja, već ih dodatno povećavaju, posebno za siromašnija domaćinstva, pa čak i za korisnike socijalnih stanova.

Pored toga, efekti drugih predloženih izmena ni na koji način ne zadiru u strukturne uzroke stambene krize, a kao ključni razlog tome predstavnici nadležnog ministarstva navode nedostatak finansijskih resursa.

Svedoci smo da se finansijski resursi troše na različite stambene programe koji ne rešavaju stambene potrebe najugroženijih, koje treba prioritizovati onda kada su resursi ograničeni. Poslednji primer za to je izgradnja jeftinih stanova za pripadnike službi bezbednosti koji često ni ne žive u subvencionisanim stanovima, već ih izdaju na tržištu.

Na kraju, ističemo da nije bio objavljen javni poziv za članstvo u radnoj grupi za izradu izmena i dopuna Zakona, a iz njegovog obrazloženja nije poznato ni koja su udruženja ili stručnjaci učestvovali u radu radne grupe, niti sa kim, kada i na koji način su održane dodatne konsultacije. Ovo ne odstupa od ostalih procesa izrada zakonskih i strateških dokumenata u Srbiji, ali odražava manjak demokratije u donošenju odluka koje se tiču, posebno u oblasti stanovanja, svih građana.

Iako pozdravljamo održavanje diskusija u okviru javne rasprave, njihov je nedostatni obim i odsustvo strukturirane moderacije ozbiljna prepreka u ostvarivanju stvarne participacije građana i kreiranja politika koje su u javnom interesu.

Ovo saopštenje potpisuju:

Združena akcija Krov nad glavom
A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Ko gradi grad
Kolektiv Ministarstvo prostora