Vizija i misija

Vizija

Društvo socijalne pravde i jednakosti u kome svi uživaju ekonomska, socijalna i druga ljudska prava.

 

 

Misija

Inicijativa A 11 promoviše i štiti ekonomska, socijalna i druga ljudska prava ugroženih grupa u Srbiji kroz pružanje pravne podrške, javno zagovaranje i podizanje svesti, u saradnji sa samom zajednicom i drugim akterima.