Svetlana Đurović,

Finansije i administracija

Danilo Ćurčić,

Programski koordinator

Milijana Trifković,

Pravna koordinatorka

Marko Vasiljević,

Koordinator za zagovaranje

Nađa Marković,

Pravna savetnica

Milica Marinković,

Viša savetnica za analizu javnih politika

Jana Vujić

Saradnica za zagovaranje

Ratka Tomić

Mlađa pravna savetnica

Ema Stepanović

Projektna koordinatorka