Svetlana Đurović,

Finansije i administracija

Danilo Ćurčić,

Programski koordinator

Milijana Trifković,

Pravna koordinatorka

Marko Vasiljević,

Koordinator za zagovaranje

Nađa Marković,

Viša pravna savetnica

Milica Marinković,

Programska menadžerka

Ema Stepanović

Projektna koordinatorka

Marina Simeunović

Saradnica za socijalno uključivanje

Ratka Tomić

Mlađa pravna savetnica

Uroš Ranđelović

Pravni savetnik

Anđela Savić

Projektna koordinatorka

Gorica Nikolin

Saradnica za komunikacije