U postupku po pritužbi koju je podnela A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je mišljenje kojim je utvrdila da je Beogradska autobuska stanica postupala u suprotnosti sa obavezama iz čl. 6. i 12, a u vezi sa......

Srbija još jedan Svetski dan socijalne pravde dočekuje sa zastrašujućim podacima o siromaštvu, odsustvom bilo kakve održive politike u pogledu unapređenja socijalnih i ekonomskih prava građana i građanki i bez efikasnog sistema zaštite ovih prava.  Uprkos tome što prema poslednjim podacima u Srbiji živi 1.800.000......

Protivustavno smanjenje penzija, uvođenje “poreza na siromaštvo”, smanjenje socijalnih davanja za najugroženije, rastuća stambena kriza – jer skoro dve trećine domaćinstava nema mogućnosti da pokrije troškove stanovanja, neki su od najdramatičnijih pokazatelja ugroženosti socijalnih prava građana, od kada je Vlada Srbije 2012. godine počela da......

Priručnik „Kako prikupljamo podatke o kršenju ljudskih prava?“ namenjen je aktivistima i aktivistkinjama za zaštitu ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i svima onima koji rade „na terenu“ – pojedincima koji su u svakodnevnom kontaktu sa „korisnicima“ čija su ljudska prava ugrožena. Za uspešnu zaštitu ljuskih......

Povodom Svetskog dana beskućnika, Inicijativa A 11 podseća na brojne povrede prava na adekvatno stanovanje koje mnoge građane i građanke vode ka beskućništvu i daljem ugrožavanju njihovih garantovanih prava. Neadekvatno rešavanje problema najranjivijih grupa – Roma, interno raseljenih lica, izbeglica i osoba sa invaliditetom – ......

Posle prikupljanja dodatnih dokaza o diskriminaciji, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbu protiv taksi udruženja koje odbija da prevozi Rome i Romkinje u Nišu. Pre nekoliko nedelja mediji su preneli tekst koji je prvobitno objavljen......

Povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Inicijativa A 11 je, sa koalicijom organizacija civilnog društva i sindikata, Komitetu Ujedninjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnela izveštaj o ostvarivanju prava iz Pakta. Izveštaj ukazuje na diskriminatorno......

U okviru projekta „Unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica putem poboljšanog pristupa ekonomskim i socijalnim pravima“ koji se sprovodi uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, objavljen je vodič za ostvarivanje ljudskih prava pod nazivom „Kako da ostvarite prava?“. Ova publikacija namenjena je za......

10. jul, 2019. – Inicijativa A 11 pokrenula je seriju intervjua o temama koje se odnose na ostvarivanje ljudskih prava u Srbiji. Epizode su dostupne na podcastu Inicijative.  Prva u nizu epizoda, odnosi se na pitanje održavanja javnih rasprava u Srbiji i procedura za donošenje......

 U okviru projekta „Operacionalizacija ljudskih prava – Od praktičnih politika do lokalnog nivoa“, koji se sprovodio uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, nastao je priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“. Ova publikacija namenjena je za zaposlene u javnoj upravi, odnosno svima koji u svom......

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava dostavila je komentare na dodatni izveštaj u odnosu na zaključna zapažanja, koji je Republika Srbija uputila Komitetu za ljudska prava u januaru 2019. godine. Inicijativa A 11 je u komentarima upućenim Komitetu za ljudska prava UN,......