Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv beskućništva

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv beskućništva, 10. oktobra, Mreža organizacija za borbu protiv beskućništva organizuje solidarni ulični skup “Niko bez hrane, niko bez krova, niko bez podrške!” 2023 kod Terazijske česme sa početkom u 17:00 časova. Ovom prilikom podsećamo nadležne institucije da prestanu da ignorišu sistemske probleme koji proizvode beskućništvo: potpunu prepuštenost stanovanja tržištu, nedostupnost i potkapacitiranost sistema socijalne zaštite, preniska finansijska sredstva koja se ulažu u sistem socijalne zaštite i siromaštvo.
 
Zvanična statistika ne beleži razmere ovog problema. Prošlogodišnji popis stanovništva registrovao je samo one osobe u situaciji beskućništva koje su se tokom trajanja popisa obratile nekoj od institucija socijalne zaštite ili bile smeštene u njima, ali ne i osobe u situaciji beskućništva na mestima na kojima žive – na ulicama, u parkovima, ispod mostova, u napuštenim objektima, podrumima. Iz tog razloga možemo očekivati da stvaran broj naših sugrađana bez krova nad glavom ostane nepoznat i u narednih deset godina. Bez jasne procene koliko osoba se nalazi u situaciji beskućništva, nemoguće je raditi na unapređenju sistema zaštite od beskućništva.
 
Deo osoba u situaciji beskućništva suočen je i sa pravnom nevidljivošću kako ne poseduju lična dokumenta. Ukoliko nemate adresu stanovanja, nemate ni ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu, priliku da se legalno zaposlite, pristupite sistemu socijalne zaštite, glasate. Iako Zakon o prebivalištu i boravištu građana previđa da lica bez adrese prebivališta budu prijavljena na adresi nadležnog centra za socijalni rad, ova procedura godinama nastavlja da bude predugačka, komplikovana i diskriminatorna, a centri neretko odbijaju da na svojoj adresi prijave osobe u situaciji beskućništva.
Beskućništvo se ne tiče samo osobe koja spava na klupi u parku. U kontekstu hronične stambene krize u kojoj je stanovanje od društvenog pitanja postalo stvar individualnih kapaciteta i statusa pojedinca, krov nad glavom nikad nije bio neizvesniji. Poslednji zvanični podaci koje nam pruža Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokazuju da je cenovna priuštivost stana u Srbiji sužena na grupu od oko 10% domaćinstava sa najvišim prihodima.
 
I sistem socijalne zaštite ostaje nedovoljno pristupačan osobama u situaciji beskućništva. O tome govore podaci Gradskog centra za socijalni rad Beograd na čijoj evidenciji se prethodne godine nalazilo svega 172 beskućnika koji su koristili neko od prava ili usluga Centra, iako kroz svoj rad uočavamo da ih je u stvarnosti mnogostruko više. Ova tendencija se samo pogoršava primenom novog Zakona o socijalnoj karti koji ubrzano umanjuje broj siromašnih sugrađana koji mogu da ostvare svoje pravo na socijalnu zaštitu.
Dok čekamo da institucije počnu da se bave strukturnim problemima stanovanja i socijalne zaštite, podsećamo da postoje koraci koji bi olakšali trenutno stanje sugrađanima u situaciji beskućništva.
 
Neophodno je Prihvatilište za odrasla i stara lica, kao jedinu standardizovanu uslugu smeštaja u Beogradu, učiniti pristupačnijim osobama u situaciji beskućništva.
Nužno je ustanove ovakvog tipa i sa dovoljnim kapacitetima otvoriti i u drugim gradovima Srbije.
 
Neophodno je da pravo na besplatni obrok u narodnim kuhinjama bude dostupno svim sugrađanima koji žive na ulicama naših gradova, što trenutno nije slučaj.
Važno je uspostaviti dnevne i noćne centre kao standardizovane usluge socijalne zaštite, a ne kao ad hoc rešenja, koje bi omogućile zadovoljenje osnovnih životnih potreba osoba u situaciji beskućništva.
 
Podsećamo da niko nije izabrao da bude siromašan i bez krova nad glavom!