Vesti

U sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Inicijativa A 11 dostavila je svoje komentare i sugestije na predloženi zakonski tekst nadležnom Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i Ministartvu za rad, zapošljavanje, boračka...

Radna prava trgovinskih radnica, koje su zbog prirode posla od početka pandemije u grupi najugroženijih zbog stalne izloženosti mogućnosti zaraze, dodatno su unazađena tokom poslednjih godinu dana. Nepostojanje mera zaštite od zaraze na radnom mestu, uskraćivanje prava na pravične i povoljne uslove rada u uslovima zarazne bolesti, nepoštovanje radnog vremena, uskraćivanje prava na bolovanje, samo su neka...

Poštovani gospodine Pašaliću, Obraćamo Vam se ispred udruženja A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11), koja se bavi unapređenjem i zaštitom ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava najugroženijih građana i građanki u Republici Srbiji. Duboko zabrinjava način na koji govorite o procesu reakreditacije...

Odlukom Potkomiteta za akreditaciju Globalne alijanse nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI), Zaštitniku građana – kao nacionalnoj instituciji za ljudska prava u Republici Srbiji, po prvi put je odložena potvrda najvišeg „A” statusa u pogledu pridržavanja Pariskih principa  saopštili su Beogradski centar za ljudska prava,...

Pandemija koronavirusa samo je naglasila ogromno siromaštvo velikog broja građana od kojih su oni najmlađi osetili najveću izolovanost zbog nemogućnosti praćenja nastave na daljinu i odvojenosti od svojih vršnjaka. U okviru projekta „Podrška najugroženijim grupama tokom krize izazvane koronavirusom” podržanom od strane Britanske ambasade u Beogradu,...