Gde su naša ekonomska i socijalna prava u izbornoj kampanji?

Ovogodišnja predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore mogla je biti drugačija od prethodnih između ostalog i zbog toga što se njena  završnica podudara sa nizom značajnih datuma koji prethode obeležavanju Dana ljudskih prava.

Dan ljudskih prava, 10. decembar, je dan kada je usvojena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima – dokument koji svakom ljudskom biću na planeti garantuje samim rođenjem pravo na život, slobodu govora, obrazovanje, adekvatan životni standard i niz drugih prava.

Očekivalo bi se da politički akteri koji se bore za mesta u republičkom parlamentu i lokalnim skupštinama iskoriste ovaj povod da ponešto kažu o poštovanju ljudskih prava,  da se izjasne o planovima za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava, onih koja svakodnevno uživamo i bez čijeg poštovanja je nemoguće zamisliti dostojanstven život svakog čoveka. 

To su pravo na rad i zapošljavanje, pravo na zdravlje, pravo na socijalnu zaštitu, obrazovanje i stanovanje.

Zbog čega mislimo da je jasan odgovor političkih partija i pokreta o načinima za ostvarivanje i rešavanje brojnih problema u ovim oblastima važan?

Prvo, jer je prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku svaki peti građanin Srbije u riziku od siromaštva, a skoro pa svaki treći u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Ovi uznemirujući podaci zahtevaju urgentnu reakciju i promenu dosadašnje prakse zanemarivanja ekonomskih i socijalnih prava, posebno najugroženijih građana.

Za druge razloge zbog kojih je važno ukazivati na značaj bavljenja ekonomskim i socijalnim pravima svakog dana, možemo se prosto osvrnuti oko sebe.

Koliko je teško spojiti kraj s krajem od prosečne plate, u uslovima inflacije i rasta troškova energenata? Koliko je teško pronaći stan za iznajmljivanje, onda kada su cene zakupnina otišle u nebo, a da ne postoji niti jedan jedini mehanizam kojim bi država intervenisala i osigurala priuštivije stanovanje? Da ne govorimo o tome da je za ogroman broj ljudi praktično nemoguće da kupe stan. Koliko često plaćamo privatne specijalističke pregleda iako imamo zdravstveno osiguranje? Koliko dnevno trošimo na hranu i osnovne troškove i koliko nam ostaje od plate?

Sve su to pitanja koja se tiču poštovanja i uživanja naših ekonomskih i socijalnih prava.

Za odgovore na ova pitanja potrebni su jasni planovi, konkretne mere koje su prioritetno definisale one aspekte ovih prava kojima ćemo se jednom kad prođu izbori baviti svi zajedno kao društvo.

U izbornoj kampanji imali smo prilike da čujemo sve i svašta, da nam se obećavaju kule i gradovi i da nam se prodaje magla. Kao i uvek.

Zbog toga ovom našom „kampanjom“ pokušavamo da podsetimo građane koji će da izađu na izbore ko i kako brine o njihovim „svakodnevnim pravima“.

Zato se 17. decembra zapitajte – gde su u kampanji naša ekonomska i socijalna prava?

Ako ih nema ni u kampanji, pomislite tek kako će biti posle.