Prihvatilište u Beogradu beskućnike u potrazi za krovom još uvek uslovljava antigenskim testom i izolacijom

Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu još uvek, i na današnji dan, od novih korisnika neopravdano traži negativan antigenski test, a one koji se vraćaju u ustanovu smešta u višednevnu izolaciju.

Ova praksa naročito negativno utiče na osobe sa psihijatrijskim tegobama koje su se lečile ili se leče na Klinici za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”, poručuju A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i organizacije – Adventistički humanitarni i razvojni rad (ADRA) i Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN).

Osim ove neopravdane prakse, na osobe u situaciji beskućništva koje se nose sa psihijatrijskim tegobama nepovoljno utiče i praksa da je za smeštaj u Prihvatilištu neophodni nalaz i mišljenje psihijatra ili neuropsihijatra da ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivnim uslovima, što dodatno otežava najugroženijim građanima pristup uslugama socijalna zaštite. Prihvatilište priznaje da nema kadrovske kapacitete i uslove da brine o ovim građanima, niti nudi bilo kakvu alternativu za njihovo zbrinjavanje.

Takođe, aktuelna praksa gotovo trajne izolacije korisnika Prihvatilišta znači da oni – iako poseduju negativan antigenski test na kovid, nemaju mogućnost izlaska napolje, osim u retkim slučajevima poput, na primer, specijalističkog pregleda lekara.

Uporedbe radi, gerontološki centri, koji su ustanove sa donekle sličnom ulogom za relativno drugačiju ciljnu grupu, odavno ne funkcionišu u „kovid režimu“ budući da njihovi korisnici u toku dana izlaze bez ikakvih uslova.

Inicijativa A 11, ADRA i PIN su se zbog ovih, zabrinjavajućih činjenica o tretmanu osoba u situaciji beskućništva, a naročito osoba sa psihijatrijskim tegobama, obratile Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, ali ovaj organ u svom mišljenju od 5. januara ove godine konstatuje da – nema diskriminacije.

Višemesečna analiza ovog pitanja u instituciji Poverenice ogolila je još uvek užasno nepovoljan položaj u kojem se nalaze najugroženiji građani naše zemlje, oni koji su prinuđeni da spas potraže u prihvatilištima, gde se u naročito lošem svetlu pokazuju beogradsko Prihvatilište i nadležni organi koji „kroje” propise suprotno smernicama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Naime, iako je mišljenje Poverenice da u Prihvatilištu nema diskriminacije korisnika po osnovu zdravstvenog stanja, što je potencirano pritužbom naših organizacija, javnost sada ima uvid u pravo stanje funkcionisanja ove i drugih ustanova kojima bi interes najugroženijih trebalo da bude najbitniji.

Iako nijedno ministarstvo na današnji dan ustanovama socijalne zaštite ne propisuje obavezu testiranja korisnika – ove obaveze odavno su ukinute, PCR test dugo vremena je bio, a trenutno je antigenski test kao obavezna mera na snazi u Prihvatilištu u Kumodraškoj ulici. Razlog su mišljenja i instrukcije epidemiološkinje Gradskog zavoda za javno zdravlje, ali i „amin” inspektorke socijalne zaštite.

Ovakve kovid mere i ograničenja nisu na snazi u drugim ustanovama socijalne zaštite, poput Prihvatilišta u Novom Sadu, u kome su vrata otvorena, i nisu potrebni ni antigenski test niti izveštaj psihijatra za prijem na smeštaj.

U svojoj pritužbi Poverenici, naša udruženja navode i da je Prihvatilište izmenom svog Pravilnika o prijemu, pružanju usluga i otpusta korisnika uvelo uslov za korisnike – neophodan uput za korišćenje usluga nadležnog centra za socijalni rad i nalaz i mišljenje psihijatra ili neuropsihijatra da ne postoje kontraindikacije za smeštaj u kolektivnim uslovima. Propisivanjem ovakvih uslova, dodatno se otežava pružanje usluga osobama u situaciji beskućništva, bez nuđenja alternativnih rešenja.

„U poslednjim uputstvima Ministarstva za rad, koji se odnose na jesen i zimu 2022/2023. godine, relaksirane su određene mere u smislu ukidanja obaveznog PCR testa u slučaju poseta porodici, transfera pacijenata iz ne-kovid u ustanovu socijalne zaštite, izolacije i zabrane izlaska – ali mnoge kovid mere potpuno neosnovano se primenjuju u Prihvatilištu i toga su svesni svi nadležni za ovo pitanje. Korisnici koji napuste ustanovu iz bilo kog razloga, po povratku idu u izolacionu sobu ili moraju da rade antigenski test. Nadležni organi pod hitno treba da suspenduju, odnosno izmene svoje pravilnike i omoguće svim korisnicima pristup socijalnoj zaštiti bez uslovljavanja”, poručuju Inicijativa A 11, ADRA i PIN.

Otkako su restriktivne mere na snazi, Prihvatilište, do tada pod opterećenjem zbog broja korisnika, radi na svega do 70 odsto svog kapaciteta. To se ne može reći za druge usluge sličnog tipa poput Dnevnog centra ili Prenoćišta, koje nemaju restriktivne mere na snazi, ali ni manjak popunjenih kapaciteta.

Iako Poverenica poručuje da će upoznati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradski zavod za javno zdravlje i Sekretarijat za socijalnu zaštitu sa svojim mišljenjem i preporučiti im mere, poražavajuća je činjenica da se za poteze koji se tiču najugroženijih građana naše zemlje čeka od 2020. godine.

Dok se nadležni dogovaraju ko je odgovoran, na kome je da relaksira štetne mere i zašto pojedinci to odbijaju da učine, osobe u situaciji beskućništva svakog dana moraju da se suočavaju sa preprekama koje ih zadržavaju na ulicama. Koliko je život dodatno teži korisnicima sa psihijatrijskim tegobama bez krova nad glavom i u kojoj meri im je onemogućen oporavak ukoliko im nisu zadovoljene osnovne potrebe, možemo samo da pretpostavimo.