Održana radionica o zaštiti prava na adekvatno stanovanje

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava organizovala je u četvrtak, 23. novembra, radionicu o zaštiti prava na adekvatno stanovanje pred domaćim i međunarodnim institucijama za zaštitu ljudskih prava.

Interaktivnoj radionici je prisustvovalo 20 predstavnika organizacija civilnog društva, pravnika, advokata i aktivista. Učesnicima su najpre predstavljeni domaći pravni okvir koji se tiče zaštite prava na adekvatno stanovanje, kao i koraci u upravnom i izvršnom postupku. Tokom drugog dela radionice, učesnici su se upoznali sa potraživanjem pravde pred Evropskim sudom za ljudska prava, mehanizmom privremene mere i podnošenjem predstavke Sudu. Završni segment radionice obuhvatao je studiju slučaja zasnovanu na primeru iz prakse. Učesnici, podeljeni u dve grupe, su na osnovu slučaja koji su dobili razmišljali o koracima, argumentima i dopunskoj dokumentaciji potrebnim da bi zatražili privremenu meru, odnosno podneli predstavku Evropskom sudu za ljudska prava

Radionicu je održala Ana Martinović, advokatica koja živi i radi u Strazburu. Ana je tokom svoje višegodišnje karijere sarađiva sa brojnim organizacijama civilnog društva u Srbiji i inostranstvu, radila u advokatskoj kancelariji gde se bavila parničnim postupcima i postupcima iz oblasti javnog prava, i kao pravnica u Evropskom sudu za ljudska prava.