Vesti

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava obratila se Apelom odbornicima Skupštine grada Beograda u želji za podrškom Inicijativi za preimenovanje parka ,,Mitićeva rupa“ u ,,Park Dušana Jovanovića“. Spomenuta Inicijativa je podneta na godišnjicu ubistva Dušana Jovanovića, 18. oktobra 2022. godine, od strane...

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava najoštrije osuđuje diskriminatorne izjave gradonačelnika Aleksandra Šapića prema Romima i Romkinjama koji žive u neformalnim naseljima u Beogradu. Izjavama u kojima sve stanovnike neformalnih naselja optužuje da kradu, prose, ne žele da rade, kao i da uništavaju...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Apel za izmenu Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć zbog njegove neusaglašenosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o pojednostavljenom...

Desetog februara održali smo razgovor o unapređenju ekonomskih i socijalnih prava kroz bolju primenu antidiskriminacionog zakonodavstva, koji je okupio predstavnike i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Republičkog sekretarijata za javne politike, Tima Ujedinjenih nacija za ljudska...

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava građane da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Beograd prvi put otvorio privremeno prenoćište za osobe u situaciji beskućništva na adresi Dr Milutina Ivkovića broj 2, Autokomanda. Ovakva usluga smeštaja je...

Beograd, 27.12.2022. godine Udruženje A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i porodice Mažić i Mihajlović, čija su deca 1. septembra 2022. godine stavljena na „listu čekanja“ i ispisana iz vrtića u opštini Pećinci obaveštavaju javnost da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da...

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava javnost o dopisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda koji je stigao kao odgovor na apel nadležnim institucijama da se tokom zime otvore noćni centri u Beogradu za ljude u situaciji beskućništva. Pozdravljamo razmatranje otvaranja noćnog centra...

Jutros su članice Mreže za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnele zajedničko pravno mišljenje (amicus curiae brief) u postupku koji je Inicijativa A 11 inicirala za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti. Zajedničko pravno mišljenje zasniva se na međunarodnim standardima ljudskih prava i primerima uticaja digitalizacije...