Poverenica utvrdila da je Nestorović diskriminisao Rome svojim izjavama na nacionalnoj frekvenciji

Narodni poslanik Branimir Nestorović svojim rasističkim izjavama o Romima i Romkinjama, iznetim na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, prekršio je zakon i dužan je da se javno izvini Romima i Romkinjama, mišljenje je koje je nedavno donela Poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Poverenica je odlučivala po pritužbi koju je protiv ovog narodnog poslanika podnela Inicijativa A 11, a nakon što je on 22. februara ove godine, na televiziji „Happy“, uputio diskriminatorne izjave koje se podudaraju sa podjednako zabrinjavajućim stavovima o Romima koje je prethodno izneo u Narodnoj skupštini.

Nestorović, koji je nakon pandemije političkim angažovanjem postao narodni poslanik i kome je deo građanki i građana poverio svoj glas, u emisiji „Dobro jutro“ izjavio je: „Vidi, evo sad ću ti ispričati nešto pošto stvarno došlo je do kraja, kad moramo da se ko Cigani ono na suđenju…“, čime je iskoristio priliku da reč „Cigani“ upotrebi pogrdno i u skladu sa široko rasprostranjenim stereotipima koji vladaju o pripadnicima romske nacionalne manjine.

Prethodno je u sali Narodne skupštine predstavnike opozicije nazvao „Ciganima“, a njihovo ponašanje opisao kao „ciganija“, otvoreno šaljući rasističke i diskriminatorne poruke o Romima i Romkinjama.

Nestorović je ovakvim ponašanjem teško prekršio Zakon o zabrani diskriminacije, zaključak je i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, koja u mišljenju ističe da javni funkcioneri i javne ličnosti imaju posebnu odgovornost za javno izgovorene reči i treba da imaju pojačanu svest da svojim izjavama ne smeju da podstiču predrasude i stereotipe.

Poverenica je preporučila Nestoroviću da se pisanim putem javno izvini Romima i Romkinjama, čija je prava povredio, a ukoliko ne postupi po preporuci, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene.

Inicijativa A 11 nikad neće propustiti priliku da se oglasi o povredi prava marginalizovanih građana i građanki Srbije. Romi su među najugroženijim i najdiskriminisanijim grupama u našoj zemlji, što dokazuje ne samo zvanična statistika pritužbi nadležnim nezavisnim telima za zaštitu ljudskih prava, već i česti slučajevi verbalnog nasilja i omalovažavanja kojima svedočimo u medijima.

Da je ovakvo ponašanje dopušteno na televiziji sa nacionalnom frekvencijom dokaz je koliko je rasizam duboko ukorenjen u društvu, naizgled bez ikakvih posledica po odgovorne. Nereagovanje na javno iznošenje ovako pogrdnog stava dodatno jača predrasude i stereotipe prema Romima, što dalje podstiče širenje rasizma i diskriminacije – zbog čega ne smemo da ćutimo.

U Beogradu, 13. juna 2024. godine