Svetski dan socijalne pravde u Srbiji – Koliko hrane za mesec dana možete da kupite od socijalne pomoći?

Svetski dan socijalne pravde, koji se svake godine globalno obeležava 20. februara, građani Srbije dočekuju uz rastuću pretnju nemaštine.

Prema poslednjim raspoloživim podacima Republičkog zavoda za statistiku, skoro svaki treći građanin naše zemlje je u riziku od siromaštva, u sve većoj nemoći da kupi osnovne prehrambene namirnice.

Građanima koji se suoče sa takvim teškoćama i ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe, sistem socijalne zaštite bi trebalo da pomogne da prevaziđu tešku životnu situaciju u kojoj su se zatekli. Međutim, iznos novčane socijalne pomoći na koje socijalno ugroženi građani Srbije imaju pravo, očigledno je neadekvatan i nedovoljan za zadovoljenje osnovnih egzistencijalnih potreba.

Onima koji steknu svojstvo korisnika novčane pomoći pripada materijalna podrška u iznosu od svega 11.445 dinara mesečno – ako su radno sposobni – i na tu podršku mogu da računaju najviše tokom devet meseci u godini.

Taj iznos i njihova potrošačka korpa su apsolutno nedovoljni da zadovolje osnovne životne potrebe za mesec dana, upozorava A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava povodom 20. februara, Svetskog dana socijalne pravde.

Novčana socijalna pomoć u Srbiji nije dovoljna ni za preživljavanje, a kamoli za život u dostojanstvu i zbog toga je neophodna njena hitna reforma.

Kako bismo pokazali koju količinu osnovnih prehrambenih namirnica možete da kupite za iznos novčane socijalne pomoći – od koje je šestina iznosa odbijena zbog pokrivanja komunalnih troškova, otišli smo u nabavku.

Birajući najjeftinije artikle sa spiska osnovnih prehrambenih namirnica, na jednom mestu predstavljamo koliko hrane jedna osoba ima na raspolaganju za mesec dana. Kako bismo prikazali realniju sliku ličnih potreba, kupili smo i nekoliko higijenskih sredstava –toalet papir, sapun i menstrualne uloške, iako u Srbiji mnogima ovi artikli već predstavljaju luksuz.

Na fotografijama je prikazano osam belih hlebova, litra ulja, pet kilograma brašna, 10,5 litara mleka, četiri litre jogurta, 400 grama kafe, kilogram šećera.

Tu je i 30 jaja, oko šest kilograma mesa, dve mlečne čokolade, oko pet kilograma krompira, četiri kilograma kupusa, jedan sapun, te pakovanje uložaka i 10 rolni toalet papira.

Ova količina potrepština koštala je 9.931 dinar, a apsolutno je nedovoljna za preživljavanje i normalno zadovoljenje osnovnih životnih potreba jedne osobe.

Mnogi naši sugrađani, stanovnici neformalnih naselja, osobe u situaciji beskućništva, mesečno raspolažu sa značajno nižim sumama za preživljavanje. Nemaju pristup higijenskim sredstvima, namirnice poput voća ili slatkiša su luksuz, što predstavlja i sveže meso, mleko, jogurt i drugo što se ubraja u osnovne prehrambene namirnice za srpsku porodicu. Okolnost da mnogi od njih nemaju ni pristup električnoj energiji, niti mogućnost da čuvaju kvarljive namirnice, preživljavanje čini još težim.

Na Dan socijalne pravde je važno istaći da prosečno domaćinstvo u Srbiji iz meseca u mesec ne može svojim primanjima da pokrije potrošačku korpu. Šestina celokupne lične potrošnje porodičnog budžeta pokriva komunalije, ali ovi troškovi su kod materijalno ugroženih domaćinstava još veći, neretko opterećeni dugovima, uvećanim za kamate.

Minimalna potrošačka korpa u Srbiji je 52.239 dinara – prosečna korpa iznosi čak 100.720 dinara.

Novčana socijalna pomoć je oktobra 2023. godine „usklađena“ sa aktuelnom inflacijom uz sramotno povećanje od samo 323 dinara za pojedinca. Pritom, korisnici novčane socijalne pomoći, njih oko 167.000 pojedinaca ili 72.000 porodica u Republici Srbiji, moraju da ispunjavaju rigorozne uslove kako bi uopšte ostvarili pravo na ovu sumu, iako je očigledno da novčana socijalna pomoć nije dovoljna ni za preživljavanje, a kamoli za život u dostojanstvu.

Uprkos tome što je sistem socijalne zaštite načelno zasnovan na vrednostima socijalne pravde i poštovanju ljudskog dostojanstva, suprotno ovim načelima, pristup socijalnim davanjima je dodatno otežan uvođenjem socijalnih karata koje su rezultirale smanjenjem broja korisnika novčane socijalne pomoći za više od 20 odsto.

Oni koji pokušavaju da prežive od novčane socijalne pomoći nemaju novca za odeću ili obuću, lekove, mesečnu kartu za javni prevoz, obrazovne, kulturne ili sportske sadržaje. Država Srbija ove građane ne vidi – ili odbija da ih pogleda i suoči se sa stvarnošću u kojoj živimo.

Zato A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava zahteva od donosilaca odluka, a prevashodno od Vlade Srbije, da napravi korenite promene u sistemu socijalne zaštite i odnosu prema siromaštvu. Potrebna je sistemska promena odnosa države prema siromašnima i onima u riziku od siromaštva, prema osobama u situaciji beskućništva i drugim ranjivim grupama, koje su svakodnevno izložene višestrukoj diskriminaciji i nemaštini.

Ove korenite promene podrazumevaju i korekcije iznosa davanja iz oblasti socijalne zaštite. Niko ne može da očekuje da se sa 11.445 dinara novčane socijalne pomoći može živeti u dostojanstvu, a kako se vidi, nije moguće preživeti jedan mesec.