novčana socijalna pomoć Tag

Dok su centri za socijalni rad ispod svakog kapaciteta za profesionalan rad, oko 12 odsto građana Srbije živi ispod linije apsolutnog siromaštva i ne mogu da se oslone na podršku koja im zakonom pripada, poručio je pravni savetnik Inicijative A 11 Uroš Ranđelović na konferenciji...

Najsiromašnijim građanima Srbije potrebna su čak tri iznosa novčane socijalne pomoći da bi bili tek na granici rizika od siromaštva. Uprkos ovim podacima, pojedini donosioci odluka u Srbiji nisu bili srećni kad su nedavno čuli projekcije siromaštva Unicefa, prema kojim 800.000 ljudi 2023. godine nije...

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poništio je dva rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i naložio ponovno odlučivanje o zahtevima Inicijative A 11 - da nam se konačno dostave algoritam i izvorni kod na kojima počiva...

Najmanje 44.000 ljudi ostalo je bez prava na novčanu socijalnu pomoć otkako je na snazi Zakon o socijalnoj karti. Najugroženiji građani naše zemlje koji preživljavaju uz novčanu socijalnu pomoć već dve godine imaju opravdan razlog da strepe zbog Informacionog sistema Socijalna karta, koji se „oslanja“ na...

Svetski dan socijalne pravde, koji se svake godine globalno obeležava 20. februara, građani Srbije dočekuju uz rastuću pretnju nemaštine. Prema poslednjim raspoloživim podacima Republičkog zavoda za statistiku, skoro svaki treći građanin naše zemlje je u riziku od siromaštva, u sve većoj nemoći da kupi osnovne prehrambene...