siromaštvo Tag

Najsiromašnijim građanima Srbije potrebna su čak tri iznosa novčane socijalne pomoći da bi bili tek na granici rizika od siromaštva. Uprkos ovim podacima, pojedini donosioci odluka u Srbiji nisu bili srećni kad su nedavno čuli projekcije siromaštva Unicefa, prema kojim 800.000 ljudi 2023. godine nije...

Radnici i radnice u Srbiji 1. maj 2024. godine, Međunarodni praznik rada, dočekuju u izuzetno tržišno nestabilnoj i finansijski neodrživoj atmosferi, koja može da se opiše jednostavno kao nemaština. A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podseća da je u riziku od siromaštva skoro...

Svetski dan socijalne pravde, koji se svake godine globalno obeležava 20. februara, građani Srbije dočekuju uz rastuću pretnju nemaštine. Prema poslednjim raspoloživim podacima Republičkog zavoda za statistiku, skoro svaki treći građanin naše zemlje je u riziku od siromaštva, u sve većoj nemoći da kupi osnovne prehrambene...