Prihvatilište u Beogradu konačno ukinulo kovid mere kojima je uslovljavalo osobe u situaciji beskućništva

Saopštenje za javnost članica Mreže za borbu protiv beskućništva

Prihvatilište za odrasla i stara lica u Beogradu konačno je, nakon neopravdanog insistiranja na kovid merama i nakon što su prošli epidemiološki razlozi za iste, ukinulo sve zahteve i bez ograničenja otvorilo vrata korisnicima i korisnicama, osobama u situaciji beskućništva.

Mere poput obaveznog negativnog antigenskog testa i trajne izolacije korisnika bile su ovoliko dugo na snazi zbog neobjašnjivih odluka epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje i inspekcije socijalne zaštite. Trajna izolacija znači zabranu svakog izlaska iz ustanove radi šetnje, odlasla u prodavnicu i ostalog.

Pomenuti zavod i inspekcija su, suprotno važećim smernicama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i suprotno praksi svih drugih ustanova socijalne zaštite u Srbiji, godinama insistirali da novi i korisnici koji već koriste usluge Prihvatilišta u Kumodraškoj ulici budu podvrgnuti kovid merama kojima je bio uslovljen njihov pristup uslugama smeštaja.

Ove negativne i štetne prakse ukinute su nakon udružene reakcije Inicijative A 11, organizacije – Adventistički humanitarni i razvojni rad (ADRA) i Mreže psihosocijalnih inovacija (PIN), članica Mreže za borbu protiv beskućništva.

Smatramo da je pozitivan ishod naših zajedničkih napora, odnosno prekid insistiranja ove ustanove na restriktivnim merama, od izuzetnog značaja. Iako je sloboda kretanja korisnika Prihvatilišta krajnji (i jedini prihvatljiv) cilj, ne može se ignorisati ogromna šteta koja je naneta primenom odavno prevaziđenih i neopravdanih kovid mera poput trajne izolacije ljudi koji već imaju negativan test.

Pravila su se promenila tek nakon što su se Inicijativa A 11, ADRA i PIN prošle godine obratile Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, nakon čega su Prihvatilištu i drugim nadležnim organima upućene preporuke da preispitaju ovu restriktivnu i diskriminatornu praksu koja nije bila u saglasnosti sa važećim smernicama domaćih i međunarodnih zdravstvenih organizacija, niti je bila u interesu korisnika ove usluge socijalne zaštite.

Mreža za borbu protiv beskućništva upozorava da je poražavajuće što se ovoliko dugo – pune četiri godine, čekalo na epilog koji će korisnicima Prihvatilišta omogućiti slobodu kretanja i nesmetan pristup smeštaju u ovoj ustanovi.

Beskućništvo je problem kojim se većina naših institucija još uvek ne bavi na odgovoran sistemski način. Zato će Mreža za borbu protiv beskućništva nastaviti da glasno ukazuje na mane u sistemu i poteze koji nanose štetu građanima i građankama Srbije, njihovim pravima i dobrobiti – koja bi trebalo da bude u fokusu rada svih organa, posebno onih koji rade u sistemu socijalne zaštite.

Potpisnice su članice Mreže za borbu protiv beskućništva: A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Adventistički humanitarni i razvojni rad – ADRA, Mreža psihosocijalnih inovacija – PIN, Liceulice, Kuhinja solidarnosti, Klikaktiv – centar za razvoj socijalnih politika.

U Beogradu, 15. aprila 2024. godine