Slider

Nakon više od pet godina od početka zalaganja Inicijative A 11 za ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji građanima i građankama Srbije omogućava međunarodnu zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Narodna skupština je na nedavno završenoj sednici usvojila Predlog...

Obaveštavamo javnost da je na današnjoj sednici Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda odlučivanje o inicijativi za preimenovanje parka na Slaviji u „Park Dušana Jovanovića“ – odloženo. Razloge za ovakvu odluku smatramo nedovoljno jasnim. Dušan Jovanović je bio četrnaestogodišnji romski dečak koji...

Grupa organizacija civilnog društva skreće pažnju javnosti na to da je u sredu, 9. avgusta, završena javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama koji je pripremilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a kojim se propisuju uslovi za prinudno zadržavanje...

U Beogradu, 27. jula 2023. godine, Inicijativa A 11 je predstavila dosije „Antisocijalni efekti Zakona o socijalnoj karti“ koji se bavi primenom Zakona o socijalnoj karti u Medija centru u Beogradu. Budući da je prošlo više od petnaest meseci od početka primene ovog Zakona stekli su...

U Beogradu, na opštini Čukarica, 26. juna 2023. godine, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ isključilo je sa vodovodne mreže objekat neformalnog kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ u kojem živi 12 romskih porodica, među kojima su i one interno raseljene sa Kosova. U usmenom obrazloženju kao razlog...

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 19. maja izmenio Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć. Ovom promenom su ,,prihodi od sezonskih i drugih poslova“ koji su se prema starom obrascu obračunavali korisnicima sistema novčane socijalne pomoći,  preformulisani u...

Beogradski centar za ljudska prava i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji su podnosioci pritužbe u slučaju diskriminacije osoba sa odobrenim utočištem i njihovom pristupu tržištu rada, obaveštavaju javnost da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo mišljenje sa preporukom kojim je utvrđeno...