Slider

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava najoštrije osuđuje diskriminatorne izjave gradonačelnika Aleksandra Šapića prema Romima i Romkinjama koji žive u neformalnim naseljima u Beogradu. Izjavama u kojima sve stanovnike neformalnih naselja optužuje da kradu, prose, ne žele da rade, kao i da uništavaju...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Apel za izmenu Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć zbog njegove neusaglašenosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o pojednostavljenom...

Tekst je objavljen u 89. broju magazina Liceulice (februar 2023. godine) Otkad više nema jednostavnih i grafički savršenih oglasa „Klavire prevozi Ostoja”, tog upornog i vrednog čoveka koji je spasio svaku beogradsku porodicu muke prenošenja klavira one jedne godine kada su im deca pokazala naklonost muzici, nalepljene oglase...

Desetog februara održali smo razgovor o unapređenju ekonomskih i socijalnih prava kroz bolju primenu antidiskriminacionog zakonodavstva, koji je okupio predstavnike i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Republičkog sekretarijata za javne politike, Tima Ujedinjenih nacija za ljudska...

Tekst je objavljen 22.12.2022. na sajtu nedeljnika Vreme, sa uredničkim izmenama Jabučki rit je naselje u opštini Palilula, udaljeno dvadesetak kilometara od centra Beograda. Sa druge strane Dunava je naselje Novi Dorćol, u opštini Stari grad, u centralnoj zoni Beograda. U Jabučkom ritu je 2015. godine, završeno i...

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava građane da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Beograd prvi put otvorio privremeno prenoćište za osobe u situaciji beskućništva na adresi Dr Milutina Ivkovića broj 2, Autokomanda. Ovakva usluga smeštaja je...

Beograd, 27.12.2022. godine Udruženje A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i porodice Mažić i Mihajlović, čija su deca 1. septembra 2022. godine stavljena na „listu čekanja“ i ispisana iz vrtića u opštini Pećinci obaveštavaju javnost da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila da...

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava javnost o dopisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda koji je stigao kao odgovor na apel nadležnim institucijama da se tokom zime otvore noćni centri u Beogradu za ljude u situaciji beskućništva. Pozdravljamo razmatranje otvaranja noćnog centra...

Jutros su članice Mreže za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnele zajedničko pravno mišljenje (amicus curiae brief) u postupku koji je Inicijativa A 11 inicirala za ocenu ustavnosti Zakona o socijalnoj karti. Zajedničko pravno mišljenje zasniva se na međunarodnim standardima ljudskih prava i primerima uticaja digitalizacije...