Vesti

Povodom Svetskog dana beskućnika, Inicijativa A 11 podseća na brojne povrede prava na adekvatno stanovanje koje mnoge građane i građanke vode ka beskućništvu i daljem ugrožavanju njihovih garantovanih prava. Neadekvatno rešavanje problema najranjivijih grupa – Roma, interno raseljenih lica, izbeglica i osoba sa invaliditetom –  dodatno...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 2.9.2019. godine održala radionicu „Integracija izbeglica u Srbiji kroz poboljšan pristup socijalnim i ekonomskim pravima“. Radionica je održana u okviru projekta „Unapređeno zagovaranje OCD za ekonomska i socijalna prava migranata u Srbiji“, koji se sprovodi...

Povodom razmatranja primene Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Republici Srbiji, Inicijativa A 11 je, sa koalicijom organizacija civilnog društva i sindikata, Komitetu Ujedninjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava podnela izveštaj o ostvarivanju prava iz Pakta. Izveštaj ukazuje na diskriminatorno...

Godinu dana nakon završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je konsultativni sastanak i dostavilo na uvid javnosti novu verziju Nacrta zakona. Međutim, i u novoj verziji Nacrta gotovo...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja najavilo je da na jesen biti usvojeno 15 novih zakona koji će „unaprediti položaj građana“. Uprkos najavama, svedoci smo sve većeg socijalnog raslojavanja u Srbiji, sa 1,8 miliona građana i građanki u riziku od siromaštva. Strategije i propisi koji...

17. jul, 2019. - Romi koji su registrovani kao nosači prtljaga onemogućeni su od strane obezbeđenja BAS i policije da pristupe izmeštenim dolaznim peronima autobuske stanice. Nosači prtljaga koji godinama rade na BAS registrovani su kao preduzetnici u Agenciji za privredne registre, dok pristup peronima plaćaju...