Pink diskriminisao i ponižavajuće postupao prema Romima

U postupku povodom pritužbe Inicijative A 11, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo je mišljenje da su isticanjem nacionalne pripadnosti osumnjičenih u tekstu koji je objavljen 25. januara 2021. godine na vebsajtu Pink.rs pod nazivom „Pink na licu mesta! Ovde je osumnjičeni dečak (15) silovao devojčicu (10). Užas na Adi Huji potresao je celu Srbiju“ povređene odredbe člana 12. i 24. Zakona o zabrani diskriminacije.

Kako se u podnetoj pritužbi naglašava, a u mišljenju Poverenika povodom iste potvrđuje, „nacionalna pripadnost osumnjičenih za ovo krivično delo nije ni u kakvoj vezi sa učinjenim delom, niti objavljivanje ove informacije doprinosi boljem razumevanju događaja“. U mišljenju koje je doneo Poverenik se dodaje i da se „isticanjem nacionalne pripadnosti, u konkretnom slučaju, pažnja usmerava na nacionalne manjine, one se etiketiraju kao osobe sklone vršenju krivičnih dela, što za posledicu ima učvršćivanje stereotipa i diskriminatornog odnosa prema Romima“.

Naime, u pomenutom tekstu se, pri opisu događaja, eksplicitno navodi da su „troje pripadnika romske nacionalnosti i jedna Romkinja napali dve maloletne devojčice od kojih su uzeli telefon i blu tut zvučnike“.

Poverenik je preporučio „Pink International Company doo“ da u okviru svojih programskih mogućnosti i uređivačke politike obradi temu koja se bavi pitanjima zaštite i položaja romske nacionalne manjine, kao i da ubuduće ne objavljuje sadržaje kojima se povređuju odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, a da o planiranim merama za sprovođenje ove preporuke obavesti Poverenika u roku od 30 dana od prijema mišljenja sa preporukom.

Nađa Marković, pravna savetnica Inicijative A 11 povodom ovog slučaja navodi da je ovakvo mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti značajno jer ukazuje na duboko rasprostranjenu diskriminaciju u medijskom predstavljanju Roma i Romkinja koja često predstavlja novi okidač za mržnju i netrpeljivost prema ovoj grupi ljudi, te da je važno u svakom sličnom slučaju reaguje kako bi se kroz različite postupke koji se vode iskorenila ova praksa.