socijalna karta Tag

Pred vama je nova epizoda podkasta Inicijative A 11 o primeni spornog Zakona o socijalnoj karti. U trećoj epizodi, Inicijativa A 11 na terenu ispituje kako žive najsiromašniji građani Srbije, koji su ostali bez socijalne pomoći. Od početka primene Zakona o socijalnoj karti 2022. godine, više od...

Najsiromašnijim građanima Srbije potrebna su čak tri iznosa novčane socijalne pomoći da bi bili tek na granici rizika od siromaštva. Uprkos ovim podacima, pojedini donosioci odluka u Srbiji nisu bili srećni kad su nedavno čuli projekcije siromaštva Unicefa, prema kojim 800.000 ljudi 2023. godine nije...

Najmanje 44.000 siromašnih građana ostalo je bez novčane socijalne pomoći zbog primene Zakona o socijalnoj karti. Iako je zakon uveden da bi „sprečio zloupotrebe" i uveo red u sistem, ne postoji nijedan dokaz da je značajan broj ljudi, usled primene zakona, zapravo uspeo da ostvari...

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti poništio je dva rešenja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i naložio ponovno odlučivanje o zahtevima Inicijative A 11 - da nam se konačno dostave algoritam i izvorni kod na kojima počiva...

Najmanje 44.000 ljudi ostalo je bez prava na novčanu socijalnu pomoć otkako je na snazi Zakon o socijalnoj karti. Najugroženiji građani naše zemlje koji preživljavaju uz novčanu socijalnu pomoć već dve godine imaju opravdan razlog da strepe zbog Informacionog sistema Socijalna karta, koji se „oslanja“ na...