vijetnamski radnici Tag

Eksperti za ljudska prava Ujedinjenih nacija - Specijalna izvestiteljka za trgovinu ljudima, Specijalni izvestilac za moderne oblike ropstva, Specijalni izvestilac za prava migranata i Radna grupa za pitanja diskriminacije i transnacionalnih korporacija su 21. januara 2022. godine objavili saopštenje u kom su izrazili ozbiljnu zabrinutost...

U januaru 2022. godine, Inicijativa A 11 poslala je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kom je zahtevala dostavljanje izveštaja u vezi sa svim redovnim i vanrednim inspekcijskim nadzorima rada kompanije Shandong Linglong Tire Co. Ltd,...

Na sednici održanoj 16. decembra 2021. godine, poslanici Evropskog parlamenta (EP) usvojili su Rezoluciju u kojoj se, između ostalog, Republika Srbija poziva da istraži izveštaje o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu. U delu teksta Rezolucije koji se tiče ovog slučaja, Parlament izražava duboku...