Podnete krivične prijave povodom situacije sa vijetnamskim radnicima u Zrenjaninu

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je, u svetlu zabrinjavajućeg odsustva reakcije nadležnih državnih organa, nove podneske za koje je razumno očekivati da će inicirati adekvatno rešavanje pitanja preko četiri stotine radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu. 

Podnete su dve krivične prijave – protiv odgovornih lica u China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, sa ogrankom u Beogradu i Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo povreda prava na štrajk. Kao što je javnost već upoznata, brojne odredbe ugovora o radu su sporne sa aspekta propisa kojima su regulisani radni odnosi u Srbiji. Međutim, ugovor o radu koji su radnici iz Vijetnama zaključivali sa kompanijom koja je podizvođač radova na izgradnji fabrike guma Linglong propisuje da poslodavac može odmah raskinuti ugovor između ostalog i zbog učestvovanja radnika u sindikalnim aktivnostima, te da u tom slučaju oni moraju sami da snose troškove povratka u Vijetnam. 

Ističemo i da je jedan od zaposlenih vijetnamskih radnika izbačen iz smeštaja bez pasoša nakon što je u javnosti otkrio uslove u kojima on i ostalih četiri stotine radnika iz Vijtenama žive i rade. Zbog ovoga i drugih dokaza koje smo predali Tužilaštvu, smatramo da postoje osnovi sumnje da su China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, Ogranak, Beograd i Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin tj. odgovorna lica u ovim pravnim licima izvršili krivično delo povreda prava na štrajk iz člana 166 st. 1 Krivičnog zakonika. 

Pored toga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično delo protivpravno lišenje slobode putem ograničenja slobode kretanja tridesetak radnika iz Vijetnama podneta je još jedna krivična prijava protiv odgovornog lica u Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin. Naime, nakon javnog objavljivanja uslova u kojima su se nalazili radnici i nadzora pojedinih državnih organa, došlo je do premeštaja većine radnika na nekoliko lokacija. U konkretnom slučaju radi se o jednoj grupi radnika koji su trenutno smešteni u privatnom stambenom objektu u Ečkoj. Od trenutka kada su radnici smešteni u pomenuti objekat, angažovani su i pripadnici privatnog obezbeđenja „Patrol 023“ koji čuvaju objekat i ne dozvoljavaju radnicima da isti napuste, osim kada ih odvoze i dovoze na posao. Ovakvo postupanje, prema prikupljenim informacijama trajalo je najmanje nekoliko dana. Zbog toga postoje osnovi sumnje da je Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin odnosno odgovorno lice u pravnom licu, izvršilo krivično delo protivpravno lišenje slobode. 

Takođe, protiv odgovornog lica u Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin podnete su i prijave komunalnoj miliciji zbog kršenja propisa o komunalnim delatnostima i korišćenju površina u javnoj nameni.

Pored navedenih podnetih prijava, Inicijativa A 11 podnela je i inicijativu Zaštitniku građana da na osnovu dostavljenih dokaza, a po sopstvenoj inicijativi, pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Nacionalne službe za zapošljavanje u postupku izdavanja radnih dozvola za radnike iz Vijetnama. U svetlu informacija o uslovima smeštaja u kojima su držani vijetnamski radnici, kao i o drugim aspektima njihovog rada i života na gradilišnom kampu kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, a pre svega okolnosti izdavanja radnih dozvola na osnovu ugovora o radu koji su suprotni domaćim propisima, očekujemo hitno postupanje Zaštinika građana.

Podsećamo sve nadležne organe da je neophodno da hitno preduzmu sve mere iz svoje nadležnosti kako bi odgovorili na ozbiljne indicije o teškim kršenjima ljudskih prava radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu.