Inicijativa A 11 tražila informacije o inspekcijskim nadzorima gradilišta fabrike Linglong u Zrenjaninu

U januaru 2022. godine, Inicijativa A 11 poslala je zahtev za pristup informacijama od javnog značaja na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u kom je zahtevala dostavljanje izveštaja u vezi sa svim redovnim i vanrednim inspekcijskim nadzorima rada kompanije Shandong Linglong Tire Co. Ltd, kompanije Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin, kompanije Sichuan Dinglong Electric Power Engineering Co. Ltd Ogranak Zrenjanin i kompanije China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd Ogranak Beograd, koje je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovelo samostalno, ili u saradnji sa drugim Ministarstvima i njihovim organima.

Povod za ovaj zahtev je prethodna tvrdnja ministra Tomislava Momirovića, koja je objavljena i na sajtu pomenutog ministarstva, da je do sada izvršeno trideset redovnih i dvadeset vanrednih inspekcijskih nadzora u sektoru građevinarstva na gradilištu buduće fabrike Linglong u Zrenjaninu, kao i da je njima ustanovljeno da je ovo gradilište najkontrolisanije gradilište u Republici Srbiji” kao i da nisu utvrđene bitnije nepravilnosti u dosadašnjem radu”.

Inicijativa A 11 je još u novembru 2021. godine, odnosno odmah nakon objavljivanja informacija o položaju radnika zaposlenih na ovom gradilištu, podnela istovetan zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kako bi se odmah nakon uočene situacije u kojoj se radnici nalaze utvrdilo da li su sprovedeni bilo redovni bilo vanredni inspekcijski nadzori, međutim, Ministarstvo još uvek nije poslalo zvaničan odgovor na ovaj zahtev.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja kojim se traži dostavljanje rešenja i izveštaja u vezi sa svim redovnim i vanrednim nadzorima pomenutih kompanija koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova, tj. Sektor za vanredne situacije i Kancelarija za koordinaciju aktivnosti za borbu protiv trgovine ljudima, sprovelo samostalno, ili u saradnji sa drugim Ministarstvima i njihovim organima, poslat je i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministarstvo je zvaničnim dopisom obavestilo Inicijativu A 11 da je pomenuti zahtev primilo 30. novembra i da će Sektor za vanredne situacije postupiti po zahtevu u roku ne dužem od 40 dana, ipak, do danas, odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nije stigao.  

Podsećamo da je u novembru u javnost dospela informacija da je prema izveštajima inspekcije rada na gradilištu Linglonga u Zrenjaninu od 19. juna 2020. godine do 15.11.2021. godine izvršeno 18 inspekcijskih nadzora iz oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu od strane inspektora rada Odseka inspekcije rada Zrenjanin, međutim o svemu tome ne postoji nijedan zvaničan i javno dostupan dokument

 

Fotografija: Sara Nikolić