Evropski parlament usvojio Rezoluciju kojom se vlasti u Srbiji pozivaju da istraže slučaj vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu

Na sednici održanoj 16. decembra 2021. godine, poslanici Evropskog parlamenta (EP) usvojili su Rezoluciju u kojoj se, između ostalog, Republika Srbija poziva da istraži izveštaje o tretmanu vijetnamskih radnika u fabrici Linglong u Zrenjaninu.

U delu teksta Rezolucije koji se tiče ovog slučaja, Parlament izražava duboku zabrinutost zbog navodnog prinudnog rada, kršenja ljudskih prava i trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije oko 500 vijetnamskih radnika na gradilištu fabrike Linglong u Zrenjaninu. Pored toga, vlasti u Srbiji se pozivaju da “pažljivo istraže slučaj” i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava, posebno prava radnika, da Evropskoj Uniji dostave rezultate svojih istraga, a učinioce pozovu na odgovornost.

Vlasti u Srbiji posebno su pozvane da omoguće slobodan i nesmetan pristup fabrici Linglong u Zrenjaninu i smeštajnim objektima vijetnamskih radnika za nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, zvaničnike EU i druge zvaničnike iz međunarodnih organizacija.

Za ovu rezoluciju je glasalo 586 parlamentaraca, protiv je bilo 53, a 44 uzdržanih.

Podsećamo, neposredno po objavljivanju informacija u medijima o položaju radnika zaposlenih na gradilištu nove fabrike Linglong u Zrenjaninu, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima posetili/e su radnike kako bi se bliže upoznali sa njihovim položajem. Na osnovu kontakta sa radnicima došlo se do zaključka da, osim što su im ozbiljno narušena radna prava, ugroženo zdravlje, a imajući u vidu uslove rada i smeštaja, potencijalno i život, veliki broj utvrđenih činjenica ukazuje na mogućnost da su radnici žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije, te su pomenute organizacije već 15. novembra uputile zahtev za hitnu rekaciju nadležnih institucija u ovim povodom.

Nakon toga, Inicijativa A 11 podnela je krivične prijave, prijave komunalnoj miliciji i inicijativu Zaštitniku građana u nadi da će se inicirati adekvatno rešavanje pitanja preko četiri stotine radnika iz Vijetnama koji su angažovani na izgradnji fabrike guma Linglong u Zrenjaninu. 

Do danas, zvaničnih odgovora nadleđžnih institucija nije bilo. 

Kompletan tekst Rezolucije Evropskog parlamenta možete pogledati ovde, a saopštenje EP tim povodom ovde.

 

Fotografija: Sara Nikolić