Prihod od sezonskog rada više ne utiče na ostvarivanje novčane socijalne pomoći!

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je 19. maja izmenio Pravilnik o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć.

Ovom promenom su ,,prihodi od sezonskih i drugih poslova“ koji su se prema starom obrascu obračunavali korisnicima sistema novčane socijalne pomoći,  preformulisani u ,,prihode od sezonskih i drugih poslova osim prihoda od sezonskih poslova koji je ostvaren u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast sezonskih poslova“.

Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (Zakon o sezoncima) nedvosmisleno propisuje da ova vrsta prihoda nije od uticaja na novčanu socijalnu pomoć.

Zbog toga je ovim izmenama Pravilnik konačno upodobljen Zakonu kao višem pravnom aktu pa prihodi od sezonskog rada više neće biti relevantni za ostvarivanje novčane socijalne pomoći, što do sada nije bio slučaj.

Na ovu neusaglašenost Pravilnika sa Zakonom Inicijativa A 11 je više puta ukazivala centrima za socijalni rad, koji su zbog prihoda od sezonskih poslova korisnicima prekidali pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Zbog ignorisanja ovih obaveštenja početkom marta 2023. godine obratili smo se nadležnom ministarstvu apelom za izmenu Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć zbog njegove neusaglašenosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima.

Iako nismo dobili nikakav pisani odgovor na apel raduje činjenica da je Pravilnik u međuvremenu izmenjen. Ova vest, iako nije objavljena već otkrivena, pomoći će da  ljudi koji žive ispod egzistencijalnog minimuma povremenim radnim angažovanjem mogu sebi da obezbede koliko-toliko pristojniji život bez bojazni da će zbog toga izgubiti prava uslovljena upravo njihovim teškim siromaštvom.