Predlog za ratifikaciju Opcionog protokola konačno u Skupštini Srbije

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima na sednici održanoj u četvrtak 15. juna, 2023. godine. Predlog je prosleđen Skupštini Srbije i verujemo da će se tokom vanrednog zasedanja ovaj Predlog naći pred poslanicima i poslanicama Narodne skupštine.

Ratifikacijom Opcionog protokola građani i građanke Srbije dobiće mogućnost da onda kada svoja ekonomska i socijalna prava ne mogu da zaštite pred domaćim sudovima, ova prava štite pred međunarodnim telom – Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

U julu 2018. godine, Republika Srbija je u okviru univerzalnog periodičnog pregleda Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija odbila preporuku da razmotri ratifikaciju ovog međunarodnog ugovora koji značajno unapređuje zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Tada je ova preporuka, koja je došla od Kostarike, odbačena bez ikakvih konsultacija i objašnjenja.

Krajem 2018. godine pred tadašnjom Kancelarijom za ljudska i manjinska prava inicirali smo u skladu sa čl. 4. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora postupak pristupanja Srbije Opcionom protokolu.

Iako je inicijativa opet bila odbačena, nekoliko meseci kasnije uspeli smo da predstavimo predlog nadležnim ministarstvima i od tada uporno razgovaramo o ratifikaciji Opcionog protokola.

Danas, posle više od pet godina zalaganja za ratifikaciju Opcionog protokola i posle dobijanja novih preporuka ugovornih tela koja se bave zaštitom ljudskih prava, mnogo smo bliže značajnom unapređenju zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. Time se zaokružuje sistem zaštite ljudskih prava u Srbiji, a naša zemlja doprinosi praktičnom približavanju građanskih i političkih i ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

Uvereni smo da je sada samo pitanje trenutka kada će ovaj dokument postati deo pravnog poretka Srbije i svima nama omogućiti viši nivo zaštite ekonomskih i socijalnih prava.