lica bez dokumenata Tag

Inicijativa A 11 u svom radu primetila je da prilikom utvrđivanja identiteta i overe potpisa kod osoba koje nemaju lična dokumenta, dolazi do različitih primena Javnobeležničke tarife. Tako, u situacijama kada identitet lica potvrđuju dva svedoka identiteta, oni se nekada računaju kao pozvani svedoci, a...