Saopštenje za javnost Mreže organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava javnost o dopisu Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda koji je stigao kao odgovor na apel nadležnim institucijama da se tokom zime otvore noćni centri u Beogradu za ljude u situaciji beskućništva.

Pozdravljamo razmatranje otvaranja noćnog centra preko potrebnog našim sugrađanima i sugrađankama bez krova nad glavom kojih ima najviše upravo u Beogradu. Smatramo ovo jednim od osnovnih i minimalnih mera zaštite njihovih prava i nadamo se da će skoro otvaranje ovakvog centra postati standardna mera socijalne zaštite. Ovim putem upoznajemo javnost i sa našom inicijativom i spremnošću da Sekretarijatu pomognemo u koncipiranju rada noćnog centra, a na osnovu našeg iskustva stečenog tokom direktnog rada sa ljudima. Ohrabrujemo nadležne da se odazovu na ovu inicijativu kako bi zajednički došli do adekvatnog modela rada noćnog centra.

Takođe, obaveštavamo javnost da članice mreže učestvuju u Društvenom dijalogu posvećenom poboljšanju položaja ljudi u situaciji beskućništva koji organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Sledeći Društveni dijalog je zakazan za 20. decembar na kom ćemo dati dati preporuke u oblasti prevencije beskućništva i zaštite prava ljudi u beskućništvu. Nakon sastanka javnost ćemo upoznati sa našim uvidima sa sastanka i planiranim aktivnostima.

Apelujemo na javnost da prati ove procese i da zajednički radimo na iskorenjivanju beskućništva i borbi protiv stigme i diskriminacije ljudi bez krova na glavom.

 

ADRA
A11- Incijativa za ekonosmka i socijalna prava
Omladinski centar CK13
Klikaktiv
Caritas Srbije
PIN
Izlazak
Liceulice