Saopštenje: Povodom netačnih navoda o radu Inicijative A 11

Povodom danas iznetih netačnih navoda o našem radu, koje je u klupama Narodne skupštine Republike Srbije i u direktnom prenosu na Radio-televiziji Srbije izgovorio narodni poslanik gospodin Đorđe Todorović, član predsedništva Srpske napredne stranke, želimo da obavestimo javnost o sledećem:

Inicijativa A 11 je neprofitno i nestranačko udruženje građana koje se bavi unapređenjem i zaštitom ekonomskih i socijalnih prava najugroženijih građana Republike Srbije, kao što su Romi i Romkinje, raseljena lica sa Kosova, osobe u situaciji beskućništva i svi oni koji ne mogu da ostvare svoja osnovna ekonomska, socijalna i druga ljudska prava.

U nepunih pet godina od svog osnivanja doprineli smo da oni koji su odavno zaboravljeni u državnim politikama i propisima makar malo dostojanstvenije žive i da mogu da ostvaruju svoja Ustavom garatovana prava. Sprečavali smo prinudna iseljenja, slučajeve radne eksploatacije, pomogli brojnim građanima i građankama da ostvare svoja prava pred centrima za socijalni rad, da prijave prebivalište, da dobiju vodu, štitili ih od diskriminacije i uticali na to da postanu makar za nijansu ravnopravniji članovi ovog društva.

Iznenađeni smo netačnim informacijama o navodnom neobjavljivanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu, posebno zbog činjenice da su podaci Agencije za privredne registre javno dostupni i da se na ovom linku može videti poslednji objavljeni izveštaj, koji je podnet 30. marta 2022. godine, kao redovan godišnji finansijski izveštaj i koji je zaveden kao „upisan u Registar i javno objavljen kao potpuni i računski tačan“, sa potvrdom od 6. aprila 2022. godine.

Od svog osnivanja, imamo jasne administrativne i finansijske procedure koje garantuju da se ni jedan dinar ne koristi za namene koje nisu predviđene projektima. U svom dosadašnjem radu, Inicijativa A 11 imala je 9 finansijskih i jednu sistemsku reviziju, u kojima nije utvrđen niti jedan propust ili kršenje propisa.

Naša organizacija do sada nije koristila niti jedan dinar budžetskog novca, niti će to raditi u budućnosti.

Ponosni smo i srećni što imamo partnere i donatore koji nam pomažu da štitimo i unapređujemo ekonomska i socijalna prava onih koji su najugroženiji. Svi podaci o našim trenutnim projektima i donatorima, dostupni su ovde, dok su oni koji se tiču sprovedenih projekata dostupni ovde.

Nastavićemo na isti način da radimo na unapređenju ekonomskih i socijalnih prava i u narednom periodu.

Sve one koji imaju sumnje o našem radu pozivamo da o tome obaveste sve relevantne inspekcijske organe u Republici Srbiji.