Projekti

Tekući projekti

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

Period trajanja projekta: oktobar 2019 – septembar 2020.

Donator: OXFAM Italia
Period trajanja projekta: avgust 2019. – novembar 2019.

Donator: CRTA
Period trajanja projekta: septembar 2019. godine – januar 2020. godine

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
Period trajanja projekta: januar 2019. – decembar 2019.

Donator: Međunarodni centar „Olof Palme”
Period trajanja projekta: januar 2016. – decembar 2019.

Sprovedeni projekti

Donator: Britanska ambasada u Beogradu
Period trajanja projekta: oktobar 2018. – mart 2019.

Donator: Britanska ambasada u Beogradu (preko Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA)
Period trajanja projekta: oktobar 2018. godine – mart 2019. godine

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice
Period trajanja projekta: januar 2018. – decembar 2018.