Otvorene su prijave za novu generaciju polaznika i polaznica Škole ekonomskih i socijalnih prava

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava vas poziva da se prijavite za učešće u trećoj Školi ekonomskih i socijalnih prava. Ukoliko ste zainteresovani za pitanja socijalne pravde, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava i želite da naučite kako da se borite za unapređenje ovih prava u Srbiji, prijavite se za Školu ekonomskih i socijalnih prava. Škola ekonomskih i socijalnih prava je deo redovnog programa obrazovanja za ekonomska i socijalna prava koje od svog osnivanja sprovodi Inicijativa A 11.

Svi zainteresovani polaznici i polaznice mogu poslati prijave do 10. novembra 2022. godine na adresu: office@a11initiative.org, sa naznakom „Prijava za Školu ekonomskih i socijalnih prava – 2022“. Za prijavu je potrebno dostaviti svoju biografiju i kratko pismo u kom ćete objasniti svoju zainteresovanost za pohađanje Škole ekonomskih i socijalnih prava (ne dužu od 300 reči).

Poznavanje engleskog jezika je poželjno zbog materijala koji će se koristiti tokom trajanja Škole, ali nije neophodno. Takođe, Škola će pored polaznika i polaznica iz Srbije, okupiti i one koji dolaze iz regiona, a predavači će dolaziti iz akademske zajednice, iz Inicijative A 11 i iz partnerskih organizacija iz Srbije i inostranstva.

Predavanja će se odvijati jednom nedeljno, a prvi i poslednji modul će biti održani uživo, dok će ostala predavanja biti organizovana online, preko Zoom platforme, kako bi se olakšalo učešće polaznika koji žive van Beograda. Prvi modul će biti održan 25. i 26. novembra 2022. godine, a troškove prevoza i smeštaja pokriće Inicijativa A 11.

Škola traje do februara 2022. godine, a u dogovoru sa polaznicima i polaznicama i u zavisnosti od interesovanja, biće organizovane i naknadne radionice, diskusije i predavanja.

Program Škole će polaznicama pružiti mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, te o različitim načinima borbe za njihovu zaštitu i unapređenje.

Između ostalog, bavićemo se temama rastuće društvene nejednakosti, siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije manjinskih i marginalizovanih zajednica, kao i uticaja novih tehnologija i ekonomske politike na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Pored toga, na konkretnim pitanjima koja se tiču prava na socijalnu zaštitu, stanovanje i rad i zapošljavanje, bavićemo se nekim od sistemskih problema u ostvarivanju ovih prava u Srbiji i regionu.

Detaljan program i materijali za pripremu Škole biće dostavljeni polaznicima i polaznicama koji budu primljeni. Prisustvo predavanjima je uslov za dobijanje sertifikata o završetku Škole.

Za sva dodatna pitanja, možete nam pisati na office@a11initiative.org.