Otvorene prijave za novi program Škole ekonomskih i socijalnih prava

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava i ove godine organizuje Školu ekonomskih i socijalnih prava!

Pozivamo sve one koji su zainteresovani za pitanja socijalne pravde, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih prava i nejednakosti koje vidimo na svakom koraku da se prijave za učešće u novom programu Škole ekonomskih i socijalnih prava.

Svi zainteresovani polaznici i polaznice mogu poslati prijave do 18. novembra 2021. godine na adresu: office@a11initiative.org.

Uz prijavu je potrebno dostaviti biografiju i kratko pismo o motivaciji za pohađanje Škole ekonomskih i socijalnih prava (ne duže od 300 reči). Poznavanje engleskog jezika je poželjno zbog materijala koji će se koristiti tokom trajanja Škole.

Škola će trajati šest nedelja – od 20. novembra do 25. decembra 2021. godine, a u dogovoru sa polaznicima i polaznicama organizovaćemo i naknadne radionice i predavanja na kojima će gostovati koleginice i kolege iz drugih udruženja iz Srbije i sveta, praktičari, predavači i profesori koji se bave temama od značaja za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava.

Predavanja će se odvijati u blokovima, jednom nedeljno preko Zoom platforme. Program Škole će polaznicama i polaznicima pružiti mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, brojnim  izazovima u pogledu ostvarivanja ovih prava u Srbiji, te o različitim načinima borbe za njihovu zaštitu i unapređenje.

Uz predavače i predavačice koji se bave zaštitom ekonomskih i socijalnih prava, kao i gostujuće predavače i predavačice, program će ponuditi praktične alate za bavljenje ovim pravima i pokušati da kroz perspektivu problema sa kojima se građani i građanke Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir za njihovo razumevanje.

Tokom trajanja Škole bavićemo se i temama rastuće društvene nejednakosti, siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije manjinskih i marginalizovanih zajednica, kao i uticaja ekonomske politike, mera štednje i korona virusa na ostvarivanje ovih prava. Pored toga, na konkretnim pitanjima koja se tiču prava na socijalnu zaštitu, stanovanje i rad i zapošljavanje, bavićemo se nekim od sistemskih problema u ostvarivanju ovih prava u Srbiji.

Detaljan program i materijali za pripremu Škole biće dostavljeni onim polaznicima i polaznicama koji budu primljeni.