Objavljen priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“

04. jun, 2019. – U okviru projekta „Operacionalizacija ljudskih prava – Od praktičnih politika do lokalnog nivoa“ koji se sprovodio uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, proizveden je priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“. Ova publikacija namenjena je za zaposlene u javnoj upravi, odnosno svima koji u svom radu primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. Cilj priručnika je da pruži osnovne smernice i uputstva u primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, putem prikaza osnovnih načela upravnog postupka, međunarodnih dokumenata od značaja za ostvarivanje ljudskih prava, relevantne sudske prakse, kao i definisanja ranjivih grupa i ukazivanja na njihov položaj.

Priručnik možete preuzeti ovde.