Objavljen priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“

 U okviru projekta „Operacionalizacija ljudskih prava – Od praktičnih politika do lokalnog nivoa“, koji se sprovodio uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, nastao je priručnik „Upravni postupak iz ugla ljudskih prava“.

Ova publikacija namenjena je za zaposlene u javnoj upravi, odnosno svima koji u svom radu primenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku. Cilj priručnika je da pruži osnovne smernice i uputstva u primeni pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, putem prikaza osnovnih načela upravnog postupka, međunarodnih dokumenata od značaja za ostvarivanje ljudskih prava, relevantne sudske prakse, kao i  da ukaže na položaj ranjivih grupa.

 

Priručnik možete preuzeti ovde.