Zaštita od diskiminacije „na pauzi“

 

Grupa nevladinih organizacija izražava duboku zabrinutost zbog trenutnog nefunkcionisanja sistema zaštite od diskriminacije u Srbiji, s obzirom da je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u potpunosti blokirana zbog propuštanja da se blagovremeno izabere novi poverenik/poverenica.  

Brojne organizacije koje su podnele pritužbe za zaštitu od diskriminacije, obaveštene su tokom prošle nedelje da će se postupci po pritužbama nastaviti tek „nakon izbora Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“. Mandat prethodne poverenice za zaštitu ravnopravnosti istekao je 27. maja 2020. godine, a kako je u dopisima navedeno, „ovaj inokosni organ nema zamenike sa zakonskim ovlašćenjima za postupanje“.

Može se očekivati da će građanke i građani Srbije mesecima biti bez adekvatne zaštite od diskriminacije jer Poverenika za zaštitu ravnopravnosti bira Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora nadležnog za ustavna pitanja, a Srbiji tek predstoje parlamentarni izbori i nakon toga konstituisanje Narodne skupštine i nadležnih odbora. 

Ovakva situacija dodatno viktimizuje sve koji su pretrpeli diskriminaciju i povećava rizik da se  diskriminacija nastavi ili ponovi. Takođe, postavlja se pitanje na koji način će Poverenik za zaštitu ravnopravnosti preduzimati procesne radnje u antidiskriminacionim parnicama koje su u toku, što dodatno doprinosi nesigurnosti pravne zaštite od diskriminacije.  

Nefunkcionisanje ovog mehanizma zaštite od diskriminacije najviše će pogoditi građane i građanke koji pripadaju višestruko ugroženim i marginalizovanim grupama, posebno one koji nemaju dovoljno novca i resursa da se za zaštitu od diskriminacije obrate sudovima u Srbiji.

Imajući u vidu da Srbija teži da postane država u kojoj se poštuje vladavina prava, ravnopravnost i ljudska prava, apsolutno je nedopustivo stanje u kome se nalazi institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, a ova situacija ujedno je i podsetnik na to koliko se lako mogu urušiti institucije uspostavljene radi zaštite ljudskih prava u Srbiji.

Na kraju, pozivamo sve relevantne aktere da odmah po konstituisanju Narodne skupštine hitno pokrenu postupak izbora novog Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

 1. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava;
 2. Udruženje građanki FemPlatz;
 3. Radnik.rs;
 4. Impuls Tutin;
 5. Haver, Srbija;
 6. Befem – feministički kulturni centar;
 7. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S;
 8. Romski ženski centar Bibija;
 9. Iz kruga Beograd;
 10. International Aid Network;
 11. Yucom – Komitet pravnika za ljudska prava;
 12. ERA;
 13. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije;
 14. Centar za prava deteta;
 15. Beogradski centar za ljudska prava;
 16. Organizacija za promociju aktivizma OPA, projekat Femix;
 17. Užički centar za prava deteta;
 18. Grupa 484;
 19. Amity – snaga prijateljstva;
 20. Dečiji centar – Mali princ;
 21. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 22. Odbor za ljudska prava Vranje;
 23. Kolektiv mladih zena – FEMIX;
 24. Mlado srce i portal W press;
 25. Centar za rad sa decom, mladima i porodicom “Vrdničak” Vrdnik;
 26. Centar za podršku ženama;
 27. Mreža SoS Vojvodina;
 28. Geten;
 29. Astra – anti trafficking action;
 30. Ženske studije istraživanja, Novi Sad i Subotica;
 31. Centar za istraživanja javnih politika;
 32. Gej strejt alijansa;
 33. Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju;
 34. Ženski centar Užice;
 35. Dr Zorica Mršević;
 36. Iz kruga Vojvodina;
 37. Atina;
 38. Alternativni centar za devojke;
 39. Rekonstrukcija ženski fond;
 40. Centar za ženske studije Beograd;
 41. Viktimološko društvo Srbije;
 42. Gender Knowledge Hub;
 43. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom;
 44. Beogradski centar za bezbednosnu politiku;
 45. Prijatelji dece Srbije;
 46. Grupa budi jedan;
 47. Peščanik, Kruševac;
 48. Konsultacije za lezbejke;
 49. SoS ženski centar;
 50. SOS Vlasotince;
 51. Oaza sigurnosti;
 52. Ženska alternativa;
 53. Žene za mir, Leskovac;
 54. Ekumenska humanitarna organizacija.