besplatna pravna pomoć Tag

Besplatna pravna pomoć, iako zakonski prisutna u Srbiji već četiri godine, nije u potpunosti dostupna onima kojima je najviše potrebna. Nepotrebno komplikovan proces ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć (BPP) demotivisao bi i najupornije da se upuste u ovu administrativnu proceduru, iz koje su šanse da...