Savet za štampu usvojio žalbu povodom teksta u “Večernjim novostima” koju je podnela Inicijativa A 11

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 9. marta 2020. godine podnela žalbu Komisiji za žalbu Saveta za štampu povodom članka pod nazivom “Teško je Rome na posao namoliti” koji je list “Večernje novosti” objavio 12.2.2020. godine u rubrici “Vojvodina”,  zbog iznošenja neprimerenog sadržaja, širenja lažnih informacija i zaključaka, čime su grubo prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije i ugrožena prava romske nacionalne manjine.

U spornom tekstu sa podnaslovom “Socijalna pomoć im sigurnija od radne knjižice, ne očekuje se veliki odziv” se govori o tome kako je Evropska Unija pokrenula projekat motivisanja i osposobljavanja Roma za zapošljavanje pod nazivom “Novi kapaciteti i nove mogućnosti zapošljavanja Roma” u opštini Odžaci. Nakon opisa projekta i romske zajednice u ovoj opštini, autor navodi da je J.M. iz Udruženja građana “MR Luna”, koje je partner na ovom projektu, istakla da će glavna prepreka biti odsustvo navike pripadnika romske populacije da traže stalan posao, navodeći da “Oni ne veruju u institucionalno zapošljavanje (…)”, kao i da ne očekuju veliki odziv jer je “Romima od posla sigurnija socijalna pomoć koju dobijaju”.

Inicijativa A 11 je u žalbi, između ostalog, istakla da prema Kodeksu novinara Srbije, naslovi teksta moraju biti u skladu sa njegovim sadržajem, da autor nije napravio razliku između činjenica, komentara i nagađanja, kao ni konsultovao više izvora, niti je obratio pažnju na to da li se povređuju prava i dostojanstvo lica o kojima piše, čime je potpuno zanemario novinarsku odgovornost.

Komisija za žalbu Saveta za štampu je ustanovila da je list “Večernje novosti” prekršio tačku 1 Odeljka IV Kodeksa novinara Srbije, koja govori o obavezi novinara da se suprotstave svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja, i naložila da ovu odluku objave. U obrazloženju odluke se navodi da je u tekstu promenjen smisao onoga što je sagovornica navela, jer naslov sugeriše da su Romi neradnici, odnosno pasivni u traženju posla, što je nedopustiva generalizacija, jer ovaj proizvoljan i olak zaključak stavlja sve Rome u isti položaj, bez ikakve čvrste osnove koja bi dokazala da je to zaista i slučaj, dok se istovremeno skreće pažnja sa problema sa kojima se oni svakodnevno suočavaju.

Ovakav senzacionalistički naslov i uvredljiv tekst doprinose širenju već prisutnih sterotipa o Romima kao neradnicima, čime je prekršena obaveza novinara da se suprotstave svima koji se zalažu za diskriminaciju, kao i postulat da je novinarska profesija nespojiva sa širenjem bilo koje vrste stereotipa i predrasuda, od kojih moraju da se “ograde”.  U suprotnom, takvi tekstovi bi doprinosili dodatnoj stigmatizaciji inače ugrožene i osetljive manjine, čime bi bile povređene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.