Radna eksploatacija korisnika socijalne pomoći u Nišu

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11) izražava zabrinutost zbog najave gradonačelnice Niša da bi na osnovu Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći korisnici ove vrste socijalnih davanja mogli da budu radno angažovani kao komunalni redari koji bi kontrolisali poštovanje epidemioloških mera. Imajući u vidu činjenicu da se radi o neplaćenom i prinudnom radu, želimo da naglasimo da bi najavljeni vid radnog angažovanja imao za posledicu radnu eksploataciju korisnika novčane socijalne pomoći. 

Pomenutom Uredbom je, između ostalog, predviđeno da se radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći po nalogu centra za socijalni rad uključuju u društveno koristan rad, odnosno rad u lokalnoj zajednici. Oni koji odbiju ovaj vid aktivacije mogu izgubiti ili im se može umanjiti socijalna pomoć koja im po zakonu pripada.  

Imajući ovo u vidu, želimo da istaknemo da je prema praksi Evropskog suda za ljudska prava svaki rad ili služba na koje su pojedinci prinuđeni pod pretnjom neke kazne ili se za njega nisu dobrovoljno prijavili smatra se prinudnim radom, kao i da je ova vrsta rada zabranjena Konvencijom Međunarodne organizacije rada. 

Podsećamo da su zbog svega navedenog Ustavnom sudu Republike Srbije još 2014. godine upućene tri inicijative za ocenu zakonitosti i ustavnosti pomenute Uredbe, kao i da je Zaštitnik građana podneo predlog za ocenu njene ustavnosti. Uprkos postojanju i primeni jednog ovakvog propisa i svim štetnim posledicama koje proizvodi, Ustavni sud se ni sedam godina kasnije nije izjasnio o podnetom predlogu i inicijativama.  

Inicijativa A 11 od gradonačelnice Niša traži da odustane od najavljenog radnog angažovanja korisnika novčane socijalne pomoći bez ikakve naknade ili da to učini pod uslovima koje propisuje zakon, tako što će im ponuditi poštenu i pravičnu naknadu za obavljeni rad. Takođe, pozivamo korisnike novčane socijalne pomoći koji od Centra za socijalni rad u Nišu budu pozvani da obavljaju posao komunalnih redara da nam se obrate kako bismo im pružili odgovarajuću pravnu podršku.