Poziv za učešće u programu Praktikuma za ekonomska i socijalna prava

Pravni fakultet Univerziteta Union i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava pozivaju zainteresovane studentkinje i studente osnovnih i master studija da se prijave za učešće u vannastvnom programu Praktikum za ekonomska i socijalna prava, koji će se održavati u letnjem semestru školske 2018/2019.

Program Praktikuma polaznicama i polaznicima pruža mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim teorijskim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, kao i pojedinim izazovima koji se odnose na ostvarivanje ovih prava u Srbiji. Uz predavače koji se bave zaštitom ekonomskih i socijalnih prava i gostujuće predavače program Praktikuma će ponuditi praktične alate za bavljenje ovim pravima i pokušati da kroz perspektivu problema sa kojima se građani i građanke Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir za njihovo razumevanje. Tako će tokom trajanja Praktikuma pored teorijskih pitanja, biti obrađene i teme siromaštva i razvoja, diskriminacije manjinskih zajednica, privlačenja stranih investicija, budžetske politike i mera štednje, prinudnih iseljenja i drugih tema od značaja za ovu oblast.

Praktikum će trajati osam nedelja: od 11. marta 2019. do 20. maja 2019. godine, sa pauzom u aprilskom ispitnom roku. Predavanja se održavaju u učionici 1, od 18 do 20 časova.
Zainteresovani polaznici i polaznice mogu poslati prijave do 10. marta 2019. godine na adresu: v.sahovic@a11initiative.org .

Uz prijavu je potrebno dostaviti ime, prezime, godinu studija i kratko pismo sa motivacijom za učešće u radu Praktikuma za ekonomska i socijalna prava (ne duže od 300 reči).
Ovde možete preuzeti program Praktikuma.