Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je postojanje diskriminacije u slučaju odbijanja članstva u omladinskoj zadruzi

Beogradski centar za ljudska prava i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, koji su podnosioci pritužbe u slučaju diskriminacije osoba sa odobrenim utočištem i njihovom pristupu tržištu rada, obaveštavaju javnost da je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti doneo mišljenje sa preporukom kojim je utvrđeno postojanje diskriminacije. Utvrđeno je da povređene su odredbe člana 6. a u vezi člana 17. Zakona o zabrani diskriminacije.[1]

Naime, pritužba je podneta nakon sprovedenog situacionog testiranja diskriminacije, kada smo testirali da li omladinske zadruge odbijaju da učlane osobe sa odobrenim utočištem u Republici Srbiji. U konkretnom slučaju tester je došao u prostorije omladinske zadruge kada je rekao da mu je odobreno utočište, da je poreklom iz Avganistana, i da želi da se učlani jer mu je potreban posao, tom prilikom mu je saopšteno da ne može biti učlanjen. Nakon toga, u prostorije iste zadruge je ušla osoba koja je državljanin RS, i koji je bez problema je učlanjen u zadrugu.

U mišljenju je utvrđeno da je došlo do neravnopravnog tretmana testera, te da mu je odbijen zahtev za članstvo u zadruzi i to isključivo na osnovu njegovog statusa osobe sa odobrenim utočištem. Interesantno je da je zadruga tokom postupka priznala da je testeru odbijeno članstvo iz razloga lošeg snalaženja zaposlenih u zadruzi koji su razgovarali sa testerom. Upućena je i preporuka da Omladinska zadruga „Sat“ u svakom pojedinačnom slučaju i na ravnopravan način razmatra zahteve za članstvo lica sa odobrenim utočištem u Republici Srbiji. Takođe, upućena je i preporuka da Omladinska zadruga „Sat“ ubuduće ne krši zabranu diskriminacije.

Ovo mišljenje je veoma značajno za Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativu A11, iz ugla ostvarenja prava na rad osoba sa odobrenim azilomo, kao jedno od prava čije se ostvarenje stiče ovim statusom i činjenicom da je veoma važno za punu integraciju lica sa dobrenim azilom da ostvaruju zaradu i budu ekonomski osnaženi.

Beogradski centar za ljudska prava i Inicijativa A11, će pažljivo pratiti sprovođenje preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i izražavamo nadu da ćemo sve manje nailaziti na ovakve slučajeve diskriminacije u praksi.

 

 

[1] https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zabrani_diskriminacije.html