Postupak dobijanja dozvola za kretanje u periodu od 17 do 05 časova

Imajući u vidu da pojedine organizacije civilnog društva rade sa izuzetno ugroženim kategorijama stanovništva i da je u određenim situacijama neophodno obavljati određene poslove i van redovnog radnog vremena, prenosimo informacije o dobijanju dozvola za kretanje u periodu od 17 do 05 časova. 

Prema trenutno važećoj proceduri, zahtev za dobijanje dozvole za kretanje podnosi se slanjem popunjene tabele koja je dostupna ovde

Zahtev se potom podnosi Ministarstvu privrede na email adresu: vanrednostanje@privreda.gov.rs.

Konačne odluke o dozvoli kretanja u periodu od 17 do 05 časova izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. 

Poslodavci, odnosno zastupnici udruženja građana dužni su da po dobijanju odobrenja za kretanje od Ministarstva unutrašnjih poslova, svakom zaposlenom izdaju pojedinačni radni nalog. 

Molimo sve organizacije koje su podnele zahteve za dobijanje dozvole za kretanje u vreme trajanja “policijskog časa” da nas obaveste o ishodu postupaka koje su pokrenule, kako bismo pratili način na koji se organizacijama civilnog društva odobrava kretanje van perioda od 05 do 17 časova i kako bismo zajednički uticali na nadležne državne organe da uspostave jednostavniju proceduru za dobijanje dozvola za kretanje za udruženja građana koja imaju potrebu da direktno rade sa korisnicima tokom trajanja zabrane kretanja (beskućnici, stanovnici neformalnih naselja, osobe sa invaliditetom i sl.).