Održana konferencija „Dvadeset godina internog raseljenja u Srbiji – iskustva i lekcije za budućnost” #IRL20

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, uz podršku kancelarije Visokog komesara za izbeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji (UNHCR), organizovala je razgovor povodom obeležavanja dvadeset godina internog raseljenja u Srbiji.

Cilj događaja bilo je obeležavanje dvadeset godina od početka raseljeničke krize i sagledavanje položaja raseljenih lica sa aspekta dostupnosti ekonomskih i socijalnih prava. Kao jedan od glavnih izazova izdvojen je položaj Roma, kao najugroženije grupe raseljenih lica u Srbiji, posebno u odnosu na uslove života u neformalnim naseljima.

Nakon uvodnog dela u kom je govorio Danilo Ćurčić, programski koordinatora Inicijative A 11, prisutnima se obratio i Hans Friedrich Schodder, šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji. On je naglasio kako je prošle godine obeleženo i 20 godina od usvajanja Vodećih principa UN o internoj raseljenosti, i da, uprkos tome što su oni služili kao inspiracija mnogim nacionalnim dokumentima, problemi i dalje postoje, pogotovo u oblastima stanovanja, zapošljavanja i pristupa obrazovanju. Takođe, naveo je i to da je potrebno saslušati i pitati Rome o tome šta oni vide kao rešenje.

Glavna govornica je bila Sawsan Zaher, zamenica direktora i koordinatorka odeljenja za ekonomska i socijalna prava nevladine organizacije Adalah, koja je predstavila probleme koje imaju raseljeni pripadnici palestinske manjine u Izraelu. Pored toga, navela je nekoliko primera strateških slučajeva koje organizacija Adalah vodi pred izraelskim sudskim telima. Kao najbitnije je izdvojila slučaj sela koje su pratili tokom deset godina, a koja su imala problema sa pristupom vodi, ali i slučaj nasilnog rušenja sela i iseljavanja lica koja u njima žive. Ova organizacija je pisala peticije i podnosila predstavke izraelskim sudovima, koje su uglavnom odbijane sa argumentom da je to pitanje politike, u koje sudski organi ne bi trebalo da se mešaju.

Izlaganje Sawsan Zaher podstaklo je diskusiju medju učesnicima od kojih je većina predstavnika bila iz organizacija civilnog društva i državnih institucija.
Kao glavni zaključak razgovora, istaknuto je koliko je važno da javne politike budu u skladu sa standardima ljudskih prava i da obaveze država koje se odnose na poštovanje ljudskih prava moraju prožimati sve odluke koje se donose na nacionalnom ili lokalnom nivou, kao i da imaju poseban osvrt na položaj najugroženijih građana i građanki.

Nakon diskusije, održana je i projekcija dokumentarnog filma o poslednjem kolektivnom centru Salvatore u Bujanovcu, u kojem žive Romi i Romkinje raseljeni sa Kosova 1999. godine. Ceo događaj je ispraćen i otvaranjem izložbe fotografija pod nazivom “Interno raseljenje u očima deteta”, koje su napravila deca iz neformalnog kolektivnog centra “Stara škola” u Beogradu.