Održana konferencija „Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?“

Kao deo projekta koji A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava sprovodi uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, organizovana je konferencija „Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?“. Konferencija se sastojala iz tri tematska panela na teme međuzavisnosti ljudskih prava, ulozi nezavisnih institucija u zaštiti ljudskih prava i o merenju ljudskih prava i alatkama koje možemo koristiti u te svrhe.

U okviru panela koji se bavio međuzavisnošću ljudskih prava, šef tima UN za ljudska prava, Milan M. Marković je naveo da je važno istaći sadržinsku uslovljenost i povezanost ljudskih prava, te da primena koncepta međuzavisnosti ljudskih prava vodi ka većoj efikasnosti u ostvarenju svih prava. Navodi da je separacija ljudskih prava na građanska, politička, ekonomska i socijalna, više veštačka nego što je supstantivna. Ovakav stav je potvrdio i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji je govorio o praktičnim načinima operacionalizacije ljudskih prava, uz predstavljanje primera iz prakse do kojih je došao putem pružanja pravne zaštite licima lišenim slobode. Jelena Višnjić, suosnivačica i urednica festival Befem, se osvrnula na uticaj feminističkog pokreta i njegovo delovanje u svrhu ostvarenja društvene solidarnosti, kao i o odgovorima feminističkog pokreta na regresivne politike i propise koji se odnose na položaj žena. Tokom diskusije je istaknuto da prilikom sagledavanja važnosti primene konkretnih prava to ne treba činiti zbog usvojenih dokumenata već zbog suštine konkretnih prava. 

U vezi uloge nezavisnih institucija u zaštiti ljudskih prava istaknuto je da je narastajući govor mržnje jedan od značajnih izazova sa kojima se suočava Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Pored toga, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković je ukazala na preporuke Saveta Evrope i ECRI-ja da se povećaju ovlašćenja nezavisnih institucija za ljudska prava. Smatra da se nezavisnost institucija čuva većim garancijama za nezavisno funkcionisanje institucija i povećanjem vidljivosti. Nevena Ružić, pomoćnica Generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je ukazala na pritiske sa kojima se suočava institucija Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, zbog okolnosti isteka mandata i reizbora narednog poverenika, ali i zbog neshvatanja uloge i značaja ovog tela od strane izvršne i zakonodavne vlasti. Andrea Čolak, iz Evropskog centra za prava Roma, je navela da su građani spremni da se obrate nezavisnim institucijama onoliko koliko su upoznati sa radom institucija i onoliko koliko su spremni da se bore za svoja prava, te najviše zavisi od toga šta mogu da očekuju od institucija. U daljem razgovoru na ovu temu, prof. dr Jelena Jerinić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, je navela da ukoliko su institucije nezavisne, to ne znači da su nedržavne. Državna uprava treba da omogući da ostvarujemo ljudska prava, dok nezavisne institucije treba da obavljaju samo deo tih poslova.

Konferencija je završena predstavljanjem teme koja se bavi merenjem napretka u ostvarenju ljudskih prava. Biljana Janjić iz udruženja FemPlatz, je ukazala da i dalje nemamo podatke koji su razvrstani po polu ili drugim osetljiim kategorijama, te smatra da ako nemamo dokaze i podatke, mi se zapravo bavimo pretpostavkama šta bi trebalo da uradimo. Diskutovano je i o narednim koracima, odnosno na koji način merenje ljudskih prava može da utiče na unapređenje javnih politika i propisa. Takođe, Koldo Casla, direktor za politike, Just Fair UK govorio je na koji način merenje ljudskih prava može da utiče na unapređenje javnih politika i propisa.

Cilj konferencije je bilo skretanje pažnje na ključna pitanja i inovativne pristupe razumevanju i operacionalizaciji ljudskih prava u Srbiji, kao i razmena iskustava i novih tehnika i alata za njihovo unapređenje. Na konferenciji su učestvovali domaći i međunarodni eksperti i ekspertkinje za ljudska prava, aktivisti i aktivistkinje, predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, nezavisnih institucija, državnih organa i međunarodnih organizacija.

Sa ciljem najave i bližim upoznavanjem sa temama konferencije objavljen je dodatak u dnevnom listu “Danas” – Ljudska prava: Novi pristup“. Ostale materijale sa konferencije možete preuzeti ovde.