Održan trening „Ekonomska i socijalna prava kao mehanizam lokalne integracije interno raseljenih lica”

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), organizovala poslednji u nizu treninga pod nazivom „Ekonomska i socijalna prava kao mehanizam lokalne integracije interno raseljenih lica“.

Trening je organizovan sa ciljem da se unaprede znanja polaznika, iz oblasti ekonomskih i socijalnih prava, kao nedovoljno iskorišćenog mehanizma za unapređenje lokalne integracije interno raseljenih lica i drugih ugroženih kategorija stanovništva. Pored toga, nakon pregleda sistema zaštite ekonomskih i socijalnih prava, kao i predstavljanja problema u ostvarivanju ovih prava koji se dešavaju u praksi, razgovaralo se o novim inicijativama za zagovaranje za unapređenje stanja u oblasti ekonomskih i socijalnih prava interno raseljenih lica i drugih ugroženih kategorija stanovništva.

Učesnici treninga su bili aktivisti i aktivistkinje i predstavnice lokalne samouprave, koji se bave ekonomskim i socijalnim pravima, lokalnom integracijom interno raseljenih lica i merama socijalnog uključivanja drugih ugroženih kategorija stanovništva, kako u lokalnoj zajednici tako i na nacionalnom nivou.