Novi nacrt o sezoncima sa jednako lošim rešenjima

 

Nakon sugestija Međunarodne organizacije rada kao i obraćanja grupe specijalnih izvestioca Ujedinjenih Nacija (Specijalni izvestilac za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja; Specijalni izvestilac za ljudska prava migranata; Specijalni izvestilac za savremene oblike ropstva i drugi) izmenjen je i dopunjen Nacrt Zakona o radnom angažovanju na sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima.

Analiza postojećeg Nacrta ukazuje da je došlo do nekih izmena, ali da je većina problematičnih i loših rešenja ostala u tekstu Nacrta. Postojeći Nacrt proklamuje pravo na sindikalno organizovanje, uređuje radno vremena za grupe koje su pod posebnom zaštitom (trudnice, maloletnike…) i propisuje da je poslodavac u obavezi da  isplata naknade za rad vrši isključivo u novcu, sva druga loša rešenja na koja smo do sada ukazivali su i dalje tu.

I ovim putem  naglašavamo da Nacrt  sadrži odredbe koje doprinose liberalizaciji zapošljavanja stranaca što može voditi zloupotrebama, koje su poslednjih godina postale raširena pojava u Srbiji. Te iako je došlo do malog pomaka u smislu administrativnih koraka, i dalje je propisano da strani državljani koji dolaze iz bezviznog režima mogu zasnivati angažovanje bez radne dozvole, što otvara prostor za manipulacije.

Stoga, ponovo ukazujemo da ovako nastale sitne izmene nisu unapredile Nacrt, a samim tim neće doprineti boljem položaju sezonskih i ostalih radnika čije su profesije ovim tekstom uređene, već će, kao što smo i ranije ukazivali, dovesti do dalje prekarizacije rada, veće eksploatacije i smanjenju radnih standarda.

Izmenjeni tekst Nacrta ne sadrži  odredbe koje bi značajno poboljšale položaj radnika i njihovih prava, već su napravljene sitne izmene koje ne diraju u suštinu ovog Nacrta, a kojim se i dalje ide na ruku poslodavcima i ozakonjivanju kršenja radničkih prava. Tim povodom p pozivamo na povlačenje Nacrta i njegovo usklađivanje sa međunarodnim konvencijama koje je država Srbija ratifikovala i drugim dokumentima koja garantuju prava radnika i radnica.

 

Za Inicijativu “Živim i van sezone”:

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Centar modernih veština

Platforma Zajedničko