Najava: Dani socijalnih prava

Ovogodišnje izdanje Dana socijalnih prava održavaju se od 31. maja do 2. juna 2023. godine u Beogradu. Kao i prethodne godine, namera nam je da tokom Dana socijalnih prava okupimo aktiviste i aktivistkinje i pojedince koji se interesuju za pitanja zaštite ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji i regionu.

Ovogodišnji program usmeren je ka pitanjima koja su se u poslednje vreme pokazala kao izuzetno značajna za ostvarivanje i zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, pitanja tehnologije i njenog uticaja na ekonomska i socijalna prava, obrazovanja i mobilizacije za bolju zaštitu ekonomskih i socijalnih prava i pitanjima stambene krize koja preti da ugrozi ostvarivanje i drugih ljudskih prava, a ne samo prava na adekvatno stanovanje.

Program Dana socijalnih prava počinje radionicom o uticaju tehnologije na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i drugih ljudskih prava, gde će kolege iz odeljenja za istraživanje tehnologije i ljudskih prava Amnesty International i Share fondacija održati radionicu otvorenu za aktiviste i građane koji su zainteresovani da nauče više o tome kako tehnologije utiču na ostvarivanje ovih prava i na koji način se pozabaviti pitanjima transparentnosti i diskriminacije do koje dolazi u slučajevima upotrebe tehnologije.

Drugi dan Dana socijalnih prava biće obeležen okupljanjem alumni zajednice naše Škole ekonomskih i socijalnih prava. Tokom ovog okupljanja, prvo ćemo predstaviti Zbornik radova polaznika i polaznica Škole, da bismo kroz iskustva partnerske organizacije ABF iz Švedske, koja je poznata po svojim programima obrazovanja sindikata, kao i koleginica i kolega iz Srbije koji sprovode obrazovne programe, pokušati da dođemo do odgovora na koji način je potrebno unaprediti postojeće programe kako bi se veći broj građana uključio u borbu za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava na lokalnom ili nacionalnom nivou.

Istog dana, očekuje nas i razgovor o stambenoj krizi u Srbiji, koji će okupiti aktiviste, istraživače i organizacije koje se godinama bave za unapređenje prava na stanovanje u Srbiji i za vraćanje ovog pitanja u fokus javnosti. Tokom ovog razgovora, pokušaćemo zajedno da osvetlimo uspešne primere borbe za ova prava, kao i da nađemo odgovore na pitanja koja se tiču nemogućnosti mobilizacije i uključivanja građana u ove borbe. Takođe, tokom razgovora ćemo pričati i o inovativnim modelima koji mogu unaprediti priuštivost stanovanja i modelima za veće uključivanje građana u procese koji se odnose na razvoj gradova.

Poslednji dan programa predviđen je za okupljanje organizacija iz regiona, gde ćemo nastaviti razgovore o još bližem povezivanju organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Program Dana socijalnih prava će se održavati u Kafe bar 16, Cetinjska 15 a u Beogradu.